Krænkende handlinger

12 % bliver mobbet

Hvert år bliver ca. 12% af alle voksne danskere udsat for noget, de selv vil betegne som mobning.

Krænkende handlinger

Den samlede betegnelse for mobning og seksuel chikane er krænkende handlinger, som er beskrevet i AT-vejledningen om krænkende handlinger.

h

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Der er udarbejdet en særskilt bekendtgørelse for det psykiske arbejdsmiljø som blev udgivet i 2020. I relation til denne er der udarbejdet en AT-vejledning for krænkende handlinger. 

F.A.Q. om krænkende handlinger herunder mobning

Hvad er mobning?

Arbejdstilsynets definerer mobning således: “Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt.” (Kilde: Arbejdstilsynet)

Definitionen fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om mobning, som her videregives i hovepunkter:

At-vejledningen oplyser om:

 • Hvad mobning og seksuel chikane er
 • Hvilke årsager der kan være til mobning og seksuel chikane
 • Hvor udbredt mobning og seksuel chikane er
 • Hvilke reaktioner der kan være på mobning og seksuel chikane · Hvordan man kan forebygge mobning og seksuel chikane
 • Hvad man kan gøre, hvis der opstår mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen
 • Hvor man kan søge rådgivning og hjælp til at forebygge og håndtere mobning og seksuel chikane.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksual chikane: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane

Hvilke handlinger er krænkende?

Ifølge Arbejdstilsynet er det krænkende handlinger at: 

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre.

Hvad er seksuel chikane?

Krænkende handlinger kan forekomme som seksuel chikane. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale.

Bemærk, at listen ikke er udtømmende.

Det er oftest kvinder, der udsættes for seksuel chikane, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane. (kilde: Arbejdstilsynet)

  Hvilke sundhedsmæssige problemer kan krænkende handlinger medføre?

  Krænkende handlinger kan medføre reaktioner, der spænder fra svag uro og ængstelse til kronisk stress.

  Den hidtidige forskning viser, at der kan opstå følgende reaktioner på krænkende handlinger:

  • Kropslige reaktioner som hovedpine, mave-/tarmproblemer, kvalme og allergiske reaktioner. Desuden kan der være muskulære symptomer i form af muskelsmerter, ondt i ryggen og smerter i nakke-/skulderregionen. Endelig kan der være mathedsfornemmelser, skælven og besvimelser.
  • Psykiske reaktioner som ængstelse, uro, følelse af usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse, anspændthed, apati og manglende selvtillid. Desuden kan der være tale om hukommelses- og koncentrationsproblemer, irritabilitet og aggressivitet.
  • Adfærdsmæssige reaktioner som passivitet, rastløshed, søvnløshed, nedsat arbejdsevne, tendens til at isolere sig fra kolleger, sygefravær, ønsker om at forlade arbejdspladsen og opsigelse

  Har I behov for rådgivning om mobning?