Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes påvirkninger i arbejdet eller arbejdsforholdene gennem længere tid. Nogle erhvervssygdomme kan næsten altid anerkendes, fx sygdomme relateret til arbejde med asbest og visse posttraumatiske lidelser. Andre sygdomme kræver særlig bedømmelse. For disse sygdomme kræves der medicinsk dokumentation for, at de kan anerkendes som erhvervssygdomme.

Hvem kan anmelde en erhvervssygdom?

Alle kan anmelde en erhvervssygdom, men læger og tandlæger har pligt (under bødestraf) til at anmelde konstaterede og formodede erhvervssygdomme.

Anmeldelse skal ske elektronisk via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem, EASY, når erhvervssygdommen er konstateret.

Erstatning

Hvis en ulykke eller sygdom anerkendes som en erhvervssygdom, kan der udbetales erstatning for varigt mén.

Ved 100 % tab af erhvervsevne kan der udbetales op til 375.000 kr. årligt (takster fra 2014).

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=N99Pfr4rKy8[/embedyt]

Læs mere

$

Arbejdsulykker

$

Arbejdsmiljørundering

$

Brancher og ulykkestyper

$

Undersøgelse af arbejdsulykker

$

Anmeldelse af arbejdsulykke

Alle temaer

$

Beredskabsplan ved traumatiske hændelser

$

Objektivt og subjektivt ansvar

$

Nærvedulykker