Erhvervssygdomme

Hvad er en erhvervssygdom, hvem kan anmelde den og hvor kan man anmelde den?

Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes påvirkninger i arbejdet eller arbejdsforholdene gennem længere tid. Nogle erhvervssygdomme kan næsten altid anerkendes, fx sygdomme relateret til arbejde med asbest og visse posttraumatiske lidelser. Andre sygdomme kræver særlig bedømmelse. For disse sygdomme kræves der medicinsk dokumentation for, at de kan anerkendes som erhvervssygdomme.

Anmeldelse af erhvervssygdomme

Eksempler på erhvervssygdomme

Erhvervssygdomme kan både være fysiske fx kræft og psykiske fx stress.

F.A.Q.

Hvem kan anmelde en erhvervssygdom?

Alle kan anmelde en erhvervssygdom, men læger og tandlæger har pligt (under bødestraf) til at anmelde konstaterede og formodede erhvervssygdomme.

Anmeldelse skal ske elektronisk via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem, EASY, når erhvervssygdommen er konstateret.

Erstatning

Hvis en ulykke eller sygdom anerkendes som en erhvervssygdom, kan der udbetales erstatning for varigt mén.

Ved 100 % tab af erhvervsevne kan der udbetales op til 375.000 kr. årligt (takster fra 2014). 

Arbejdsmiljøorganisationen er virksomhedens vigtigste redskab til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. I AMO mødes arbejdsgiverens med arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen. Arbejdsmiljøorganisationen skal støtte og hjælpe arbejdsgiveren med at løse strategiske og operationelle arbejdsmiljøproblemer.

Hvad anerkendes som erhvervssygdomme?

For at en sygdom kan blive anerkendt som en erhvervssygdom, skal den på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Denne fortegnelse er baseret på medicinsk forskning, som har påvist at bestemte miljøpåvirkninger medfører bestemte sygdomme. Derfor er denne fortegnelse også under stadig udvikling. For at en sygdom kan anerkendes som en erhvervssygdom, så skal det dokumenteres at sygdomme skyldes arbejdet i henhold til de kriterier, som står i fortegnelsen.

Sygdomme, der ikke står i fortegnelsen, afvises dog ikke automatisk, men skal vurderes af Erhvervssygdomsudvalget.

Har du spørgsmål?