Erhvervssygdom

Hvad er en erhvervssygdom, hvem kan anmelde den og hvor kan man anmelde den?

Hvem kan anmelde en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes påvirkninger i arbejdet eller arbejdsforholdene gennem længere tid. Nogle erhvervssygdomme kan næsten altid anerkendes, fx sygdomme relateret til arbejde med asbest og visse posttraumatiske lidelser. Andre sygdomme kræver særlig bedømmelse. For disse sygdomme kræves der medicinsk dokumentation for, at de kan anerkendes som erhvervssygdomme.

 

Alle kan anmelde en erhvervssygdom, men læger og tandlæger har pligt (under bødestraf) til at anmelde konstaterede og formodede erhvervssygdomme.

Anmeldelse skal ske elektronisk via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem, EASY, når erhvervssygdommen er konstateret.

 

Erstatning

Hvis en ulykke eller sygdom anerkendes som en erhvervssygdom, kan der udbetales erstatning for varigt mén.

Ved 100 % tab af erhvervsevne kan der udbetales op til 375.000 kr. årligt (takster fra 2014).

 

Arbejdsmiljøorganisationen er virksomhedens vigtigste redskab til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. I AMO mødes arbejdsgiverens med arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen. Arbejdsmiljøorganisationen skal støtte og hjælpe arbejdsgiveren med at løse strategiske og operationelle arbejdsmiljøproblemer.

Hvad anerkendes som erhvervssygdomme?

For at en sygdom kan blive anerkendt som en erhvervssygdom, skal den på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Denne fortegnelse er baseret på medicinsk forskning, som har påvist at bestemte miljøpåvirkninger medfører bestemte sygdomme. Derfor er denne fortegnelse også under stadig udvikling. For at en sygdom kan anerkendes som en erhvervssygdom, så skal det dokumenteres at sygdomme skyldes arbejdet i henhold til de kriterier, som står i fortegnelsen.

Sygdomme, der ikke står i fortegnelsen, afvises dog ikke automatisk, men skal vurderes af Erhvervssygdomsudvalget.

Hvor skal man anmelde erhvervssygdomme?

For at en sygdom kan blive anerkendt som en erhvervssygdom, skal den på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Denne fortegnelse er baseret på medicinsk forskning, som har påvist at bestemte miljøpåvirkninger medfører bestemte sygdomme. Derfor er denne fortegnelse også under stadig udvikling. For at en sygdom kan anerkendes som en erhvervssygdom, så skal det dokumenteres at sygdomme skyldes arbejdet i henhold til de kriterier, som står i fortegnelsen.

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher