Arbejdsulykker

Er du i tvivl om, hvornår en ulykke er en arbejdsulykke, der skal anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervsstyrelse?

p

Anmeld arbejdsskader

Arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervsstyrelse. Læs om, hvornår skaderne skal anmeldes, og hvordan I skal anmelde dem.

Arbejdsgivers ansvar

Det er arbejdsgivers ansvar at anmelde arbejdsulykken til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Gratis skabeloner og tjeklister til kortlægning

F.A.Q.

Hvad er en arbejdsulykke?

Arbejdstilsynet definerer en arbejdsulykke som en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse på arbejdet, som medfører personskade. Det har ingen betydning, hvilket arbejde man udfører, eller hvordan tilskadekomsten sker.

Arbejdsulykker dækker over et bred spektrum af hændelser; både trafikulykker på gader og stræder med en chauffør eller en sælger er en arbejdsulykke. Mennesker, der bliver udsat for vold, rammes af en eksplosion eller kommer til skade ved et tungt løft rammes også af en arbejdsulykke. Et snitsår, der resulterer i blodforgiftning, er en arbejdsulykke, og det samme er en rygskade, der opstår ved et fald.

 

Hvilke arbejdsulykker er mest hyppige?

 • Trafikulykker
 • Intern transport
 • Manuel håndtering af andre mennesker
 • Manuel håndtering af ting og sager
 • Fald til lavere niveau
 • Fald og snublen i samme niveau
 • Kontakt med elektricitet
 • Mangel på ilt
 • Ekstreme temperaturpåvirkninger
 • Brand og eksplosionsrisici
 • Anvendelse af håndværktøj
 • Stationære maskiner og tekniske anlæg
 • Udskridning og nedfald fra genstande
 • Voldsulykker

Har du spørgsmål?

Translate »