Anmeldelse af arbejdsskader

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet i virksomheden. 

Hvem har pligt til at anmelde arbejdsskader?

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsbetingede ulykker, der medfører en dags sygefravær eller mere. Hvis du har været ude for en arbejdsulykke eller har mistanke om, at du har fået en sygdom på grund af dit arbejde, skal det anmeldes som en arbejdsskade. Alle har ret til at anmelde en arbejdsskade.

Hvis du er kommet til skade ved en ulykke i forbindelse med dit arbejde, skal du altid få din arbejdsgiver til at anmelde din skade som en arbejdsskade. Virksomheder og organisationer (arbejdsgivere) har pligt til at anmelde arbejdsulykker i det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde sygdomme, som kan skyldes borgerens arbejde (erhvervssygdomme) i anmeldesystemet, hvis arbejdsgiver ikke har anmeldt den. Hvis du har mistanke om, at en sygdom kan være opstået på grund af dit arbejde, skal du få din læge eller tandlæge til at anmelde sygdommen som en arbejdsskade (erhvervssygdom). Det gælder også, hvis arbejdet, der kan have gjort dig syg, ligger mange år tilbage eller du har arbejdet for mange forskellige arbejdsgivere.

 

Hvis du skal anmelde din egen eller andres arbejdsskader

I særlige situationer kan det være nødvendigt for dig at anmelde en arbejdsulykke eller en sygdom. Det kan for eksempel  være, hvis:

  • arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde skaden
  • hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs. 

Hvor skal arbejdsulykken anmeldes?

Arbejdsulykker og erhvervssygdinne skal anmeldelse til:

  1. Arbejdstilsynet
  2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  3. Virksomhedens interne statistik 

  Læger og tandlæger har pligt til at anmelde sygdomme, som kan skyldes borgerens arbejde (erhvervssygdomme) i anmeldesystemet ESS på virk.dk.

Læger og tandlæger skal være opmærksomme på, at arbejdsulykker som hovedregel skal anmeldes af din arbejdsgiver. Hvis man som læge eller tandlæge skal anmelde en arbejdsulykke på vegne af en borger, skal anmeldelsen udfyldes i det elektroniske anmeldesystem EASY. 

Guide til at anmelde arbejdsskader

Guide til arbejdsgiver

 Hvis en ansat ønsker at anmelde en arbejdsskade, skal det gøres via et skema, der kan rekvireres fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

 Sager om arbejdsulykker bliver som hovedregel behandlet i din arbejdsgivers forsikringsselskab, og i nogle tilfælde også hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 Sager om erhvervssygdomme behandles altid i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 

Guide til foreninger

Hvis du vil rejse en erstatningssag, er det vigtigt, at du sikrer dig, at arbejdsulykken er anmeldt til din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

OBS! Foreninger og arbejdsgivere uden CVR-nummer kan ikke anmelde i EASY på nuværende tidspunkt, men skal bruge pdf-blanketten på denne side.

 

Guide til borgen eller arbejdsmiljørepræsentanten, der selv skal  anmelde en arbejdsskade:

 

Guide til fagforbund, læger og tandlæger

 

Anmeldelse skal ske inden 9 dage via EASY. Der er kun elektronisk anmeldelse via EASY. 

Når arbejdsskaden anmeldes til AES, får du senest efter fem dage et brev om, at vi har modtaget anmeldelsen og vil behandle sagen.

 

 

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Fald i antallet af arbejdsulykker men stigning i erhvervssygdomme

Der er sket et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker de seneste år. I 2014 blev der anmeldt 40.674 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, hvilket betyder, at antallet af arbejdsulykker (på trods af en stigning fra 2009 til 2010) er faldet med 8 pct. siden 2010. Antallet af dødsulykker er også faldet markant. Her er der sket en halvering i antallet siden 1990’erne. I 2014 blev der anmeldt 37 dødsulykker.

livet. 2013 og 2014 har dermed det laveste antal dødsulykker i hele perioden fra 2009 til 2014, hvilket er under halvdelen af niveauet i slutningen af 1990’erne.

Antallet af anmeldte erhvervssygdomme varierer fra år til år. I 2014 blev der anmeldt 21.700 erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet. De fleste (ca. 90 pct.) er anmeldt af læger. Der er generelt en stigning i antallet af anmeldte tilfælde fra 2011 til 2014. Der anmeldes flest skader på bevægeapparatet, men der anmeldes også mange

Kontakt os

Har du spørgsmål så skriv til os.