Nærved ulykker

Nærved ulykker, ofte kendt som “close calls” eller “near misses”, er hændelser, hvor en potentielt skadelig situation undgås, ofte gennem ren held. Disse hændelser tilbyder værdifulde lektioner i arbejdsmiljøet, idet de giver indsigt i potentielle risici, der kan føre til alvorlige ulykker, hvis de ikke håndteres korrekt.
At lære af nærved ulykker er afgørende for at forbedre sikkerheden og forebygge fremtidige arbejdsulykker.

Identifikation af nærved ulykker

Nærved ulykker kan ofte gå ubemærket hen, fordi de ikke resulterer i synlige skader eller tab. Men det er vigtigt at opmuntre medarbejdere til at rapportere disse hændelser.

Dette kan gøres ved at:

  • Oprette en kultur af åbenhed: Fremme en arbejdskultur, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at rapportere nærved ulykker uden frygt for repressalier.
  • Forenkle rapporteringsprocessen: Sørge for, at processen for at rapportere nærved ulykker er enkel og tilgængelig for alle medarbejdere.

Analyse og Læring

Når en nærved ulykke er rapporteret, bør den analyseres for at forstå årsagerne bag.

Dette kan omfatte:

  • Menneskelige faktorer: Såsom distraktion, træthed eller manglende uddannelse.
  • Miljømæssige faktorer: Såsom glatte gulve, dårlig belysning eller støj.
  • Udstyr og materiel: Såsom defekt eller uegnet udstyr.

Forebyggelsesstrategier

Med udgangspunkt i analyser af nærved ulykker, kan specifikke forebyggelsesstrategier udvikles, herunder:

  • Uddannelse og træning: Regelmæssige sikkerhedskurser og træningssessioner for at sikre, at alle medarbejdere er opmærksomme på potentielle farer og korrekt sikkerhedspraksis.
  • Forbedring af arbejdsmiljøet: Sikre, at arbejdspladsen er sikker og opfylder alle relevante sikkerhedsstandarder.
  • Regelmæssige sikkerhedsgennemgange: Gennemføre regelmæssige inspektioner og risikovurderinger for at identificere og rette potentielle farer.

At lære af nærved ulykker er afgørende for at skabe et sikkert arbejdsmiljø. Ved at analysere disse hændelser, kan virksomheder identificere og adressere risikofaktorer, forbedre sikkerhedsprotokoller og uddanne deres medarbejdere.

Ulykkes-

forebyggelse

Arbejdstilsynet tilbyder en række vejledninger og værktøjer til forebyggelse af arbejdsulykker og håndtering af nærved-ulykker, som kan være yderst nyttige for virksomheder af forskellig størrelse.

Her er nogle udvalgte vejledninger
og metoder:

Forebyggelse i store og mellemstore virksomheder

Dette fokusområde indeholder anbefalinger om at fjerne unødvendige risici gennem gode tekniske hjælpemidler, arbejdsgange og organisering af arbejdet. Det inkluderer også udvikling af en positiv holdning til sikkerhed og formulering af en operationel sikkerhedspolitik. Det understreges også, hvor vigtigt det er med klart ledelsesengagement og ressourcer til sikkerhedsarbejdet​​.

Forebyggelse i små virksomheder

Her anbefales det at fjerne risici gennem gode arbejdsgange og sikre handlinger. Desuden er det vigtigt med inddragelse af medarbejdere og kendskab til love, regler og brancherisici. Dette område fokuserer også på at sætte realistiske mål for sikkerheden og opnå et højt sikkerhedsniveau gennem et positivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere​​.

30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker

Dette værktøj omfatter metoder som målstyring, intern sikkerhedsdokumentation, anvendelse og vedligeholdelse af sikkerhedsdokumentation, samt en metode til sikkerhedsgennemgang kaldet ISOBAR. Disse metoder hjælper virksomheder med at sætte sikkerhed på dagsordenen, fastholde data og resultater relateret til sikkerhed og systematisk undersøge bagvedliggende årsager til uønskede hændelser​​.

Metode til analyse af arbejdsulykker

Arbejdstilsynet tilbyder også en detaljeret metode til analyse af arbejdsulykker. Denne metode hjælper med at afdække hændelsesforløbet før en ulykke, identificere samspillet mellem forskellige typer af svigt, og undersøge muligheder for gentagelse. Den indeholder også en guide og et dialogværktøj til læring af ulykker, hvilket gør det muligt for virksomheden at afdække årsagerne til en konkret ulykke​​.

Hvordan rapporterer jeg en nærved ulykke?

Følg din arbejdsplads’ procedure for rapportering, som ofte kan findes i sikkerhedshåndbogen eller via intern kommunikation.

Er det nødvendigt at rapportere små hændelser?

Ja, selv små hændelser kan give vigtig information om potentielle farer.

Hvordan sikrer jeg, at mine kollegaer også rapporterer nærved ulykker?

I kan fremme en kultur af sikkerhed og åbenhed, hvor alle føler sig ansvarlige for arbejdsmiljøet.

Ulykkesforebyggelse

Ønsker du inspiration og viden til at nedsætte antallet af ulykker?
Desværre, er det ikke nok at sætte regler op for sikkerhed. Der skal også arbejdes systematisk med forebyggelse, og der skal skabes en god sikkerhedskultur.

Arbejdsulykker

Er du i tvivl om, hvornår en ulykke er en arbejdsulykke?
Arbejdstilsynet definerer en arbejdsulykke som en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse på arbejdet, som medfører personskade.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde

Systematisk arbejdsmiljøarbejde skaber tilfredse medarbejdere

Systematisk arbejdsmiljø er en tilgang, hvor arbejdsmiljøet i en virksomhed håndteres på en planlagt og struktureret måde.

Har du spørgsmål?