Besøg fra Arbejdstilsynet

Inden et besøg fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets opgave er at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne. Hvad enten det er risikobaserede tilsyn, detailtilsyn eller opfølgningstilsyn, er det en god idé at få hjælp til at forberede tilsynsbesøget. Her kan Arbejdsmiljøgruppen hjælpe jeres virksomhed med at være på forkant.

Arbejdsmiljøgruppen kan gennemgå arbejdspladsen, så I er klar over de krav, som arbejdsmiljøloven stiller:

  • De formelle krav om APV, arbejdsmiljøorganisation og lov om røgfri miljøer.
  • De områder, som Arbejdstilsynets “Arbejdsmiljøvejviser” udpeger som særligt vigtige for netop jeres branche.
  • De emner, som Arbejdstilsynet generelt prioriterer.

 

Påbud fra Arbejdstilsynet

Det er aldrig sjovt at få en påbud fra Arbejdstilsynet. Men med den rette rådgivning kan jeres arbejdsmiljøorganisation komme godt i gang med at ændre de forhold, der ikke lever op til arbejdsmiljølovens krav.

Arbejdsmiljøgruppen tilbyder at guide jeres virksomhed gennem processen. Vi kan hjælpe med at forstå de juridiske krav om fx dokumentation samt med at rette op på arbejdsmiljøforholdene og forebygge, at jeres virksomhed får et påbud igen.

Læs mere om, hvordan I kan blive klar til Arbejdstilsynets besøg