Besøg af Arbejdstilsynet

Hvordan forbereder I jer bedst muligt på et besøg fra Arbejdstilsynet? Arbejdsmiljøgruppen har udarbejdet en tjekliste som kan gøre det lettere for jer at få overblik over, hvad I skal have styr på inden besøget.

Inden et besøg fra Arbejdstilsynet

 

Arbejdstilsynets opgave er at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne. Hvad enten det er risikobaserede tilsyn, detailtilsyn eller opfølgningstilsyn, er det en god idé at få hjælp til at forberede tilsynsbesøget. Her kan Arbejdsmiljøgruppen hjælpe jeres virksomhed med at være på forkant.

Arbejdsmiljøgruppen kan gennemgå arbejdspladsen, så I er klar over de krav, som arbejdsmiljøloven stiller:

 • De formelle krav om APV, arbejdsmiljøorganisation og lov om røgfri miljøer.
 • De områder, som Arbejdstilsynets “Arbejdsmiljøvejviser” udpeger som særligt vigtige for netop jeres branche.
 • De emner, som Arbejdstilsynet generelt prioriterer.

 

Påbud fra Arbejdstilsynet

Det er aldrig sjovt at få en påbud fra Arbejdstilsynet. Men med den rette rådgivning kan jeres arbejdsmiljøorganisation komme godt i gang med at ændre de forhold, der ikke lever op til arbejdsmiljølovens krav.

Arbejdsmiljøgruppen tilbyder at guide jeres virksomhed gennem processen. Vi kan hjælpe med at forstå de juridiske krav om fx dokumentation samt med at rette op på arbejdsmiljøforholdene og forebygge, at jeres virksomhed får et påbud igen.

Læs mere om, hvordan I kan blive klar til Arbejdstilsynets besøg

 

Forbered besøg med denne tjekliste:

 1. Finde APV
 2. AMO – sørge for, at alle ved, hvem det er – organisationsdiagram
 3. Have styr på diverse fx arbejdsmiljølove
 4. Lav en rundering
 5. Arbejdspladsbrugsanvisning, kravet ophæves pr. 1. juli og erstattes af øget fokus på kemisk risikovurdering eller kemisk APV
 6. Fysisk beredskabsplan som nødudgange osv. Oversigtstegning over virksomheden ophængt.
 7. Anvisninger ved maskiner
 1. En mappe med:

  a.     APV inkl. handleplan

  b.     organisationsdiagram

  c.     Tilsynsbog – skadesanmeldelser og tidligere tilsynsrapporter (fem år tilbage)

  d.     Arbejdsmiljødrøftelse, dokument for den årlige arbejdsmiljødrøftelse

  e.     Opslag til farlige maskiner

  f.      Uddannelsesbeviser også AMR – bevis, må gerne ligge i personalemapperne

  g.     Arbejdsulykker og anmeldelser

  h.     Risikovurderinger

  i.      Dokumentering af tilbud om efteruddannelse AMO

  j.      Kompetenceudviklingsplan AMO

  k.     Lovpligtige eftersyn af fx maskiner osv.

  l.      Skriftlig rygepolitik

  m.   Evt. en alkoholpolitik

  n.     Beredskabsplaner fx psykiske beredskabsplan og fysik beredskabsplan som nødudgange osv. Oversigtstegning over virksomheden.

  o.     Kemisk APV

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher