Indeklima

Ved arbejde indedørs skal temperaturen være 20-25 grader celsius. Hvis temperaturen i lokalet ofte kommer over 25 grader, skal der foretages ændringer, der kan få temperaturen ned. Er det kun ganske få dage fx om sommeren, hvor temperaturen overstiger 25 grader, skal der ikke nødvendigvis foretages ændringer.

Arbejdslokalet skal være ventileret tilpas, så der kommer frisk luft ind, og lokalet skal have en passende størrelse i forhold til det antal personer, der opholder sig der.

Det er påkrævet, at alle arbejdspladser har en rygepolitik. Som hovedregel skal rygning foregå udenfor og et sted, hvor der ikke er andre, der kan blive generet af det. Der kan dog etableres rygerum eller rygekabiner indenfor.

Arbejdspladsen skal rengøres ofte for at fjerne støv, fugt og mikroorganismer. Hvis et lokale er ramt af fugt og skimmelsvamp, kan det ikke benyttes som arbejdslokale.

Belysningen i arbejdsrummet skal ligeledes være tilpasset arbejdsopgaverne og mindske blænding fra sollys og loftslamper. Samtidig skal der være passende lys til at læse og orientere sig i.