De fem branchefællesråd 

Find jeres branche her, og besøg deres hjemmeside.

BFA Velfærd og offentlig adminstration

Arbejdsmiljøweb.dk er hjemmeside for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA). Her kan du læse mere om BFA, vores publikationer, kontaktinformation med videre.

 

BFA Bygge og anlæg

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg medvirker til kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis.

BFA industri

På denne hjemmeside kan du finde værktøjer, vejledninger og andre materialer, som I kan anvende til at forbedre arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. Der vil også være løbende information om arbejdsmiljøbegivenheder, som BFA Industri står som arrangør af.

BFA Handel, Finans og Kontor

Branchefællesskabet har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomheder inden for detailhandel, finansområdet og det private kontor- og administrationsområde.

BFA’en sikrer gennem løbende kontakt med arbejdspladserne, at branchens behov dækkes, at vejledninger og materialer opleves som relevante og inspirerende.

Et vigtigt fokus i samarbejdet er, at vejledning og materialer opleves som lette at omsætte. Fællesskabet samarbejder om at udvikle både branchenære og tværgående aktiviteter.

BFA’ens aktiviteter afspejler parternes fælles holdning til en god arbejdsmiljøstandard i de respektive brancher.

BFA 5: Transport, Service, Turisme og Jord og bord

BFA 5 er en forkortelse for Branchefællesskabet for arbejdsmiljø for transport, service, turisme og jord til bord

 

BFA transport, service, turisme og jord til bord (BFA 5) er en sammenlægning af det tidligere BAR transport og engros, BAR service og tjenesteydelser samt BAR Jord til Bord. I BFA 5 finder du fremover BAU transport og engros, BAU service og turisme samt BAU jord til bord

F.A.Q.

Hvad kan man bruge branchefællesskaberne til?

Branchefællesskaber arbejder med de forskellige branchers særlige arbejdsmiljøproblemer. På deres hjemmesider kan I finde artikler, materialer og tilbud om uddannelse, som er brancherelevant for netop jeres virksomheds arbejdsmiljøproblemer.

Har du spørgsmål?