Kemisk arbejdsmiljø

defineres som alt fra naturligt forekommende og menneskeskabte væsker og faste stoffer til partikler, røg, damp og gasser i arbejdsmiljøet.

Hvordan beskytter i jer mod sundhedsskadelige kemiske stoffer og materialer?

Når I skal undersøge om de kemikalier som I anvender på jeres arbejdsplads er sundhedsskadelige, og hvilke værnemidler der skal anvendes samt hvordan de skal opbevares, så er første skridt for jer at undersøge det enkelte kemikalies sammensætning og de blandinger som I anvender af disse stoffer. I skal indhente datablade på kemikalierne inden kemikalierne tages i brug, for at undgå akutte skader, men også skader der kommer snigende over mange år efter længerevarende påvirkninger og fører til allergi, kræft og problemer med barnløshed og problemer med at få sunde børn.

Udover kemikalier, der har et datablad, kan kemikaliepåvirkningen også komme fra skadelige stoffer der frigives, når materialer bearbejdes fx i forbindelse med opvarmning af materialer (svejsning) og bearbejdning af materialer.

Nye industrier, produkter og teknologier medfører en udvikling i arbejdsprocesser på arbejdspladserne, og der indføres stoffer og materialer, som man endnu ikke har den fulde viden om, hvorvidt det påvirker de ansatte, der arbejder med det.  

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher