Arbejdsmiljø og kunstig intelligens

Eksperter vurderer at brug af kunstig intelligens bliver afgørende for at virksomheder kan klare sig på det globale marked, da det ikke er usandsynligt, at maskinerne kommer til at kunne udføre nogle typer arbejdsopgaver hurtigt og præcist. Men den ændrede arbejdsmetode medfører også at arbejdsmiljøet påvirkes og nye risikofaktorer skal overvejes.

Henrik Schøneberg

Henrik Schøneberg

Ekspert i kunstig intelligens

Kunstigt intelligente maskiner på anvendes på stadig flere arbejdspladser og erstatte funktioner, der før blev varetaget af mennesker i fx laboratorier, i trafikken, på fabrikker. Det betyder at mange arbejdspladser må tilpasse sig nye arbejdsgange og efteruddanne sig for at kunne betjene maskinerne. En af de områder, der har fået en del mediebevågenhed er førerløse biler, der kan køre af sig selv uden en chauffør. Der er dog stadig en del vej endnu, før vi ser dem vejene, da det kommer til at skabe store ændringer i vores trafikafvikling, og i forskere, politikkere og bekymrede borger er i tvivl om sikkerhed og de dilemmaer, der kan opstå i tilfælde af ulykker i trafikken. For hvem skal man redde i tilfældet af en ulykke, hvis valget kommer til at stå mellem fodgængere og chauffør eller mellem bilister? 

Henrik Schøneberg har skrevet for nogle af verdens mest læste vidensmagasiner såsom Wired og Philosophy Now. Med afsæt i hans uddannelse indenfor filosofi og videnskabsteori har han holdt velanmeldte foredrag overalt i landet og på alle niveauer bl.a. indenfor emnerne livskvalitet, motivation og præmisser for fornuftig tænkning. Som iværksætter har han været med til at påvirke arbejdsmiljøet indenfor veterinærbranchen, og gennem hans indgående arbejde med tidens tendenser.

 

Begrebet kunstig intelligens anvendes om maskiner, som på baggrund af en række data, kan træffe en række selvstændige beslutninger og på egen hånd udføre opgaver, som minder om den måde menneskehjernen løser dem på bl.a. ved at trække på tidligere erfaringer.

– Henrik Schøneberg

Uddrag fra foredrag som Henrik Schøneberg har afholdt om kunstig intelligens

Lær mere om kunstig intelligens, og hvordan det kan indvirke på jeres arbejdsmiljøvia

N

Foredrag

N

Workshops (firmakurser)

N

Temadage

Har du spørgsmål?

Translate »