Arbejdsmiljø og Kunstig Intelligens

 

Kunstig intelligens har fundet vej ind i det danske arbejdsliv, og prognoser anslår, at op mod hver anden nuværende arbejdsplads vil forsvinde i løbet af de næste 20 år som følge af denne automatisering. Henrik Schøneberg holder dig ajour med, hvordan udviklingen med kunstig intelligens influerer på det moderne arbejdsmiljø, samt hvilke redskaber man kan tage i anvendelse for, at sikre en så gnidningsfri omstilling som muligt til et arbejdsliv baseret på nytænkning og omstillingsparathed, med mennesket i centrum og maskinerne og den kunstige intelligens som vores hjælpende hånd. 

 

Temadag – Workshop – Foredrag

 

ArbejdsmiljøGruppen er Danmarks første og eneste udbyder af foredrag, workshop og temadage om kunstig intelligens og arbejdsmiljø. Vi samarbejder med en række af de mest relevante og højt estimerede eksperter, så vi kan ruste dig og din virksomhed optimalt til de omvæltninger, der er på vej. Skriv eller ring og hør nærmere.

 

Introduktion til Henrik Schøneberg og hans arbejde med kunstig intelligens. Inklusiv et tip som kan gavne din arbejdsplads nu og her.

 

Temadag:

10.00 – Introduktion med kaffe og kage 

10.10 – Fra land til by til internetsky – Vi har været der før, og behøver ikke starte forfra med at sikre et godt arbejdsliv med kunstig intelligens.

Ved filosof og iværksætter, Henrik Schøneberg

11.00 – Hvordan sikrer man et arbejdsliv med mennesket i centrum og maskinerne som vores hjælpende hånd?

Ved ledende medarbejder i stor dansk virksomhed

12.00 – Frokost

12.30 – Sociale udfordringer ved asociale maskiner 

Ved ekspert i kunstigt intelligens 

13.20 – Kunstig intelligens og arbejdsmiljø- statistisk belyst 

Ved ekspert indenfor statistik

14.00 – Pause

14.15 – Analysemodel til brug for indsamling af data om arbejdsmiljø og kunstig intelligens, som man kan bygge videre på og samkøre erfaringer i forhold til. 

Ved ekspert indenfor arbejdsmiljø, samfund og teknologi

15.00 – Fælles diskussion mellem tilhørere og oplægsholdere om dagens præsentationer. 

15.45 – Opsummering og tak for nu 

Workshop: 

10.00 – Introduktion med kaffe og kage 

10.10 – Hvad er kunstig intelligens og hvordan influerer det på vores arbejdsliv?

11.00 – Fra land til by til internetsky – Vi har været der før, og behøver ikke starte forfra med at sikre et godt arbejdsliv med kunstig intelligens.

12.00 – Pause

12.30 – Gruppearbejde 

Udarbejd papir med de tre vigtigste udfordringer i forbindelse med kunstig intelligens og arbejdsmiljø. Begrund jeres valg, og overvej hvordan udfordringerne kan imødekommes.

13.00 – Præsentation af arbejdspapir og fælles diskussion

13.40 – Analysemodel til brug for indsamling af data om arbejdsmiljø og kunstig intelligens, som man kan bygge videre på og samkøre erfaringer i forhold til. 

14.30 – Gruppearbejde

Udarbejd konkret case baseret på dagens erfaringer som viser, hvordan man specifikt identificerer udfordringer for arbejdsmiljøet forårsaget af kunstig intelligens, samt hvordan man udbedrer disse i den konkrete situation.

15.00 – Præsentation af cases og fælles diskussion

15.40 – Opsummering og afrunding af dagen med fælles udkast til arbejdet videre frem med arbejdsmiljø og kunstig intelligens. 

Foredrag:

Ved filosof og iværksætter Henrik Schøneberg

Introduktion med kaffe og kage

Hvad er kunstig intelligens?

Hvordan influerer kunstig intelligens på vores arbejdsliv?

Fra land til by til internetsky – Vi behøver ikke starte forfra med at sikre et godt arbejdsliv med kunstig intelligens. Vi har allerede gjort os vigtige erfaringer omkring arbejdsliv og teknologifornyelse.

Hvilke redskaber, skemaer og statistiske modeller kan man benytte til at vurdere arbejdsmiljøet i en omskiftelig verden med kunstig intelligens?

Samtale med tilhørerne om deres specifikke udfordringer, og hvordan man kan imødekomme dem bedst muligt.

Henrik Schøneberg har skrevet for nogle af verdens mest læste vidensmagasiner såsom Wired og Philosophy Now. Med afsæt i hans uddannelse indenfor filosofi og videnskabsteori har han holdt velanmeldte foredrag overalt i landet og på alle niveauer bl.a. indenfor emnerne livskvalitet, motivation og præmisser for fornuftig tænkning. Som iværksætter har han været med til at påvirke arbejdsmiljøet indenfor veterinærbranchen, og gennem hans indgående arbejde med tidens tendenser indenfor filosofi og videnskab har han fingeren på pulsen i forhold til samfundets udvikling.

Introduktion til Henrik Schøneberg og hans arbejde med kunstig intelligens. Inklusiv et tip som kan gavne din arbejdsplads nu og her.

Få mere at vide om arrangementerne om kunstig intelligens

4 + 1 =