Konflikthåndtering og coaching

I forbindelse med konflikthåndtering vil coachingsessionerne omhandle konfliktens kerne, og hvordan de ansatte forestiller sig at den kan løses, samt de ønsker som de ansatte har for det fremtidigt samarbejde.

Coachingmetoden

Coaching handler om at få dig/ jer hen til de mål du/ et team ønsker ved at identificere uhensigtmæssige tankemønstre, adfærd og vaner.

Udviklingsprocessen

Coaching arbejder med at understøtte personlige og professionelle udviklingsprocesser gennem samtaler mellem coachen og den/ de coachede.

At sætte sig mål

Coaching handler om at beskrive og konkretisere sine mål. En del af at identificere målene, er også at identificere den frygt, der kan være for at nå målet.

F.A.Q

Hvad er coaching?

Coaching er en samtalemodel som bruges til at skabe forandringer og nå mål som den coachede ønsker. Coachen har til formål at finde ind til den enkeltes fulde potentiale. Der kan også være fokus på at identificere stressorer og reaktioner på forhindringer og konflikter.

Hvordan kan coaching hjælpe jer med konflikter på arbejdspladsen?

Coaching kan hjælpe arbejdspladser, der oplever fastlåste konflikter eller konflikter der ikke fører noget konstruktivt med sig. Her vil det være nyttigt at benytte fokusgruppeinterviews, hvor de implicerede beskriver konfliktens kerne og hver især får formuleret, hvordan de kan bidrage med en løsning på konflikten, og at der formuleres et fælles mål som coachen hjælper deltagerne og arbejdspladsen som helhed med at nå.

Kan coaching bruges til udvikling af teams på arbejdspladsen?

Ja, det er muligt at have coachingforløb for teams, ledelsesgrupper, AMO eller andre grupper i jeres virksomhed. Det kan fx være at i gerne vil arbejde jer hen imod et fælles mål, men har svært ved at få samarbejdet til at fungere måske fordi I ikke gør brug af hinandens ressourcer, er bundet af vaner der har vist sig at gøre jeres arbejdsindsats ineffektiv eller konfliktfyldt.

Kan coaching hjælpe stressramte?

Ja. Coaching kan også benyttes til stressforebyggelse og -håndtering.

  1. Coaching kan hjælpe stressramte i processen fra den stressramte er på arbejdspladsen, og stadig kan passe sit job. Her er coachingen en forebyggelse af, at det ender med en sygemelding.
  2. Coaching kan hjælpe sygemeldte ansatte med at håndtere deres hverdag og accepterer, at stresssymptomerne skal tages alvorligt.
  3. Coaching kan også benyttes til at hjælpe den stressramte tilbage på arbejdspladsen med en ny indsigt i, hvilke stressorer og tankemønstrer, der har ført til stress. Det kan være mangel på anerkendelse på jobbet og den stressramtes reaktion på denne mangel på anerkendelse. Det kan være at den stressramte har svært ved at sætte grænse, og derfor kommer til at tage for meget på sine skuldre. Eller en helt tredje baggrund som skal identificeres, så risikoen for endnu en sygemelding reduceres.

Har du spørgsmål?