Risikofaktorer og risikovurdering

Risikofaktorer er flg.:

 • Ulykker
 • Støv, gasser og kemi
 • Tunge løft, træk og skub, EGA og arbejdsstillinger
 • Støj og vibrationer
 • Psykisk arbejdsmiljø (omgangsform)
 • Maskiner
 • Arbejde på offentlig vej
 • Flere nationaliteter på samme arbejdsplads

Identifikation sker via:

 • rutinemæssige sikkerhedsrunderinger
 • analyser og statistik i forbindelse med ulykker og nærved-ulykker
 • APV-arbejdet (fysisk og psykisk).

Ved en risikovurdering vurderer vi:

 • alvorligheden
 • sandsynligheden
 • arbejdsmiljøforholdene (ved systematisk måling og overvågning)
 • arbejdsprocesgennemgangen.

Læs mere

$

Arbejdsulykker

$

Arbejdsrundering

$

Brancher og ulykkestyper

$

Undersøgelse af arbejdsulykker

$

Erhvervssygdom

$

Beredskabsplan for traumatiske hændelser

$

Anmeldelse af arbejdsskader

$

Undersøgelse af ulykker

$

Objektivt og subjektivt ansvar

$

Risikofaktorer og -vurdering