Risikofaktorer og risikovurdering

P

Risikovurdering for det psykiske arbejdsmiljø

En risikovurdering kan udarbejdes til områder, hvor der er risiko for arbejdsmiljøbelastninger inden for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Men det kan også være relevant for andre brancher at foretage risikovurderinger fx inden for social og sundhedssektoreren, hvor det kan være relevant at risikovurdere udadreagerende borgere.

Riskovurdering for det fysiske arbejdsmiljø

Bygge og anlæg og industri

Risikovurderinger vil inden for bygge og anlægsbranchen og industrien være en fast del af procedurerne for arbejdets udførsel, arbejdsstedet indretning og anvendelsen af tekniske hjælpemidler såsom maskiner, laboratorieudstyr m.m.

Værktøjer til risikovurdering

Identifikationen af risikofaktorer sker ved:

 • Rutinemæssige sikkerhedsrunderinger
 • Analyser og statistik i forbindelse med ulykker og nærved-ulykker
 • APV-arbejdet (fysisk og psykisk)

Arbejdsgivers risikovurdering (Word)
Arbejdsgivers risikovurdering (PDF)

Skema til undersøgelse af ulykker og nærvedulykker (Word)
Skema til undersøgelse af ulykker og nærvedulykker
(PDF)

F.A.Q.

Hvilke risikofaktorer er der inden for bygge og anlægsbranchen?

 • Ulykker
 • Støv, gasser og kemi
 • Tunge løft, træk og skub, EGA og arbejdsstillinger
 • Støj og vibrationer
 • Psykisk arbejdsmiljø (omgangsform)
 • Maskiner
 • Arbejde på offentlig vej
 • Flere nationaliteter på samme arbejdsplads

Har du spørgsmål?