Uddannelsesplan og kompendier

Find dit kompendium og uddannelsesplan til det arbejdsmiljøkursus som du skal på.

Materiale til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 3-dagskursus

Uddannelsesplan 2020-2022

Arbejdsmiljøuddannelsen har tre overordnede læringsmål:

Samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Arbejdsmiljølovgivningen og de officielle indsatsområder 

Metoder til anvendelse af arbejdsmiljøindsatser

 

se uddannelsesplanen her 

Kompendium til arbejdsmiljø-uddannelsen 

Her finder du det kompendium som anvendes på de fleste af vores kurser. 

 På alle arbejdsmiljøkurser skal du løse en praktisk opgave. Læs hvad der skal til for at bestå den praktiske opgave.

 Guide til den praktiske opgave. 

Kompendiet indeholder vores powerpoint præsentation og de links, som der bliver anvendt på kurserne. 

se kompendium

 

 

 

 

 

Kompendium til arbejdsmiljøuddannelsen for bygge og anlæg

Her finder du vores kompendium til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for kurser der er brancherettede til bygge og anlæg. 

se kompendium

 

Materiale til online arbejdsmiljøuddannelsen

Uddannelsesplan for online arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøgruppens online uddannelsesplan for online arbejdsmiljøuddannelse godkendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Hent uddannelsesplan for onlin kursus

online arbejdsmiljøkurset

 

Inden du møder op til online arbejdsmiljøkursets 4 timers møde, så skal du udfylde en aktivitetsplan.

 

Introdag 

 

Hent aktivitetsplan

 

Hvordan foregår en online arbejdsmiljøuddannelse?

Online kurset er det samme som det 3-dags lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, men det meste af kurset foregår online.

Læs mere

Training Material to The OSH Course

The Mandatory OSH Course

The Health and Safety training  has three main learning goals:
Collaboration on safety and health at work.
Work environment legislation and the official areas of action.
Methods for the use of work environment initiatives.

Learn more

Compendium to the osh course

Here you will find the compendium used on most of our OSH courses.
The compendium contains our powerpoint presentation and the links that are used on the courses.

Get the training material

Take the osh course online

The online course is the same as the 3-day mandatory health and safety  training, but most of the course takes place online.

Learn more

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen

Uddannelsesplan til koordinatoruddannelsen

Koordinatoruddannelsen varer 5 dage. 

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes viden og erfaringer og differentieres i forhold til deltagernes forudsætninger og med udgangspunkt i deltagernes arbejdsplads. Undervisningen tilrettelægges således, at deltagerne kan arbejde med arbejdsmiljøet i egen virksomhed, under hensyn til virksomhedens kultur og mål.

Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser.

Hent uddannelsesplan

Kompendium til koordinatoruddannelsen

Her kan du finde det undervisningsmateriale som anvendes på de 5 dages koordinatorkursus. 

Se Kompendium Dag 1

Se Kompendium Dag 2

Se Kompendium Dag 3

Se Kompendium Dag 4

Se Kompendium Dag 5

Koordinatoruddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer i B/A på 37 timer skal gennemføres af alle koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 

Læs mere

Rettigheder

Alle rettigheder til kurser, workshops, events og digitale produkter tilhører Arbejdsmiljøgruppen. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, tilstedeværelseshold, workshop og kurser. 

Disclaimer

Anbefalingerne på Arbejdsmiljøgruppen, i digitale produkter, på kursushold og i personlig rådgivning per telefon er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Arbejdsmiljøgruppen kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

 

Undervisere

Her kan du se dine undervisere og kontakte dem, hvis du har spørgsmål

Mikael Sylvestersen

Mikael Sylvestersen

Underviser og konsulent

Tine Bang Ploug

Tine Bang Ploug

Underviser