Den praktiske opgave

Her kan du læse om Arbejdsmiljøgruppens krav til den praktiske opgave, som er obligatorisk på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Den praktiske opgave udarbejdes i slutningen af kurset, og er obligatorisk for at bestå det lovpligtige arbejdsmiljøkursus.

Du består opgaven ved at skrive minimum 1 normalside (2400 tegn med mellemrum) og  ved at besvare de 6 punkter i denne problemløsningsmodel: 

  1. Vælg et valgfrit emne og udarbejd en problemformulering. Find et emne, som din arbejdsplads har brug for, at der bliver taget fat på. Inddrag arbejdsmiljøorganisationen og orienterer dig i jeres APV. Opgaveemnet skal være inden for enten det psykiske eller fysiske arbejdsmiljø som er blevet gennemgået i materialet (fx tunge løft eller håndtering af problemer med stress).
  2. Beskriv konsekvenser og årsager til problemet.
  3. Informationssøgning: Anvend en af de kilder, som du er blevet præsenteret for i løbet af kurset (fx AT, Videnscenter for Arbejdsmiljø, BFA, NFA, OSHA) Hvad har du fundet ud af undervejs? Hvor har du søgt information/hjælp? Hvilke regler gælder for området?
  4. Vurdering af løsningsmuligheder: Hvilke muligheder er der? Hvilke konsekvenser har de på kort og på langt sigt.
  5. Valg og gennemførelse af løsninger: Giv en begrundelse for dit valg af løsning. 
  6. Evaluering og opfølgning: Hvordan og hvornår vil du evaluere indsatsen?

Du må gennemføre opgaven alene, sammen med andre fra uddannelsen eller med andre fra din arbejdsplads.

Estimeret tidsforbrug: 2-4 timer

Hvor afleverer du din opgave?

Den praktiske opgave skal sendes til den underviser, som du har haft på kurset. Hvis du har været på 3-dagskursus, så skal du sende den til din undervisers mail, som de oplyser på kurset eller som du kan se her.

Få yderligere inspiration her.

Tilmeld til dig vores nyhedsbrev

Få hver måned vores tilbud og inspiration til et godt arbejdsmiljø