To problemløsningsmodeller i arbejdet med arbejdsmiljøproblemer

IGLO-modellen

Denne model kan bruges til at finde ud af, hvor ansvaret skal placeres, og hvilke muligheder der er for at løse et problem på forskellige niveauer: 

  • Individniveau
  • Gruppeniveau
  • Ledelsesniveau
  • Organisationsniveau

Ved-kan-vil-gør problemløsningsmodellen

Denne model kan bruges til at afdække et problem og til at finde ud af, hvilke ressourcer virksomheden har til rådighed for at løse problemet:

  • Hvad ved vi om problemet?
  • Hvad kan vi gøre ved det?
  • Hvad vil vi gøre ved det?
  • Hvad gør vi?

Denne problemløsningmodel lægger vægt på, at man undersøger sit vidensniveau, og hvad der kan lade sig gøre. Man søger samtidig også efter en løsning, som man håber vil svare til det, man ønsker på arbejdspladsen, inden man iværksætter en handlingsplan.

Arbejdsmiljøuddannelsen​

Uddannelsen giver deltagerne redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet. Undervisningen giver dig den viden, du har brug for i dit arbejde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Arbejdsmiljøkoordinator

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen er designet til at give en bred viden om arbejdsmiljølovgivning og best practices, således at de kan udføre deres opgaver på en effektiv og kompetent måde.

Suppleringskurser

Suppleringskurser - grøn trøje

Se alle de suppleringskurser vi tilbyder.
Suppleringskurserne sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde.