Psykisk arbejdsmiljø og kommunikation

Flere og flere danskere rammes af psykiske sygdomme på grund af deres arbejde.  Det fremgår af Arbejdstilsynets seneste tal for anmeldte arbejdssygomme. På bare fem år er der sket en stigning på 80 pct i anmeldelserne til Arbejdstilsynet. Det er især kvinderne, der rammes, men stigningerne omfatter begge køn og omfatter alle brancher.

Fra 2011 til 2014 er der sket en forøgelse fra omkring 2.800 tilfælde til ca. 5.000. Syv ud af 10 anmeldte tilfælde af psykisk sygdom vedrører nutidens arbejdsmiljø, idet påvirkningen er påbegyndt i 2011 eller senere. Anmeldelser af psykiske lidelser udgør ca. 1/5 af alle anmeldelser, der i 2014 var på 21.700 arbejdsbetingede sygdomstilfælde. De fleste er anmeldt digitalt af læger (ca. 90pct).

Lær mere om psykisk arbejdsmiljø 

Psykisk arbejdsmiljø er en vigtig del af Arbejdsmiljøgruppens kursusvirksomhed. På den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er der et helt modul, der udelukkende omhandler psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder med risikofaktorer som stor arbejdsmængde og højt tidspres, følelsesmæssige belastninger, vold og trusler om vold, mobning og alenearbejde. Vi arbejder med kommunikation og samarbejde – ikke mindst med anerkendende kommunikation.Desuden indgår emner som social kapital, hvor vi ser på de elementer, der skaber en god arbejdsplads præget af tillid og retfærdighed.

Vi har også en række suppleringskurser om psykisk arbejdsmiljø, med uddannede psykologer som undervisere. Blandt andet kan nævnes disse kurser:

Målgruppe

Kurserne henvender sig til ledere og arbejdstagere i alle brancher heriblandt til AMO dvs. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.
Som det allersidste skud på stammen har vi kurser, der forbereder dig til at blive trivselsambassadør på din virksomhed. Kurset varer to dage og du får afprøvet nogle helt nye teknikker til at skabe bedre trivsel.http://arbejdsmiljoegruppen.dk/bliv-trivsels-ambassador/
Vi har desuden et kursus i motivational interviewing, hvor du får mulighed for at opleve større tanke- og følelsesmæssigt overskud og frihed i dit arbejdsliv. Din hjerne kan trænes til at give slip tankestrømme, lidt på samme måde som din krop kan trænes til en speciel sportsgren, eller for at blive stærkere.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

Tilmeld

Udfylders navn *

Udfylders e-mail *

Navn på virksomhed *

Virksomhedens adresse *

Tilføj alle deltageres navn(e) inkl. dig selv, hvis du deltager

Evt. kommentar

* Skal udfyldes