Pakkeløsninger 

APV

Undersøgelse

Vælg imellem vores 3 pakker og få hurtigt og effektivt afviklet jeres APV-undersøgelse.

APV Basis pakke

Skal I blot bruge en opdatering af jeres APV og lader jeres AMO eller HR lave APV-handlingen? Så er denne pakke for jer!

Standard spørgeskema

I har mulighed for at vælge 1 standard spørgeskema som passer til jeres branche. Har i flere faggrupper som skal have forskellige spørgsmål så skal vælge en af de andre APV-pakker.

Kortlægning af det fysiske- og/eller psykosociale arbejdsmiljø

I får 85-100 spørgsmål (afhængig af branche)

Statistisk dataoversigt

I denne pakke hjælper vi jer med at få styr på jeres APV. Skal I blot bruge en hurtig opdatering af jeres APV? Har I allerede en AMO der grundigt og effektivt kan varetage udformning af handlingsplan og analyse af APV? Så er denne pakke for jer!

APV Pro

Er tiden knap eller er I tvivl om, hvordan I skal lave jeres APV-præsentation til jeres møder og handlingsplan? Så er pro-pakken til jer!

Standard spørgeskema
 • Standardiseret spørgeskema til jeres branche.
Kortlægning af det fysiske- og psykosociale arbejdsmiljø.

I får 85-100 spørgsmål (afhængig af branche)

Statistisk dataoversigt
 • Søjlediagram og procentvisning for fordeling af de anonyme besvarelser.
3 selvvalgte spørgsmål

Mulighed for tilføjelse af op til 3 specificerede spørgsmål.

PowerPoint præsentation af resultatet

Analysen vil sætte fokus på de punkter i undersøgelsen, der kræver særlig fokus eller, som fra et rådgivningsmæssigt perspektiv, kræver jeres opmærksomhed. PowerPoint præsentationen med vigtigste fokuspunkter og et udkast til handlingsplan, som I kan brug til jeres møder.

APV Pro+ pakke

Med APV Pro Plus analysere vi jeres arbejdsmiljøproblemer grundigt i en rapport og udarbejder en handligsplan.

Standard spørgeskema
 • Standardiseret spørgeskema til jeres branche.
Kortlægning af det fysiske- og psykosociale arbejdsmiljø.

I får 85-100 spørgsmål (afhængig af branche)

Statistisk dataoversigt
 • Søjlediagram og procentvisning for fordeling af de anonyme besvarelser.
6 selvvalgte spørgsmål
 • Mulighed for tilføjelse af op til 6 specificerede spørgsmål, som I ønsker.
Analyse og rapport

Analyse og rapport, der lægger vægt på de særlige områder, der kræver jeres fokus.

Online APV-møde

På mødet drøfter vi jeres muligheder for udformning af jeres APV-spørgsskema.

Vores APV-forløb ser sådan ud:

 1. Vi fastsætter sammen en dato for udsendelsen af APV´en
 2. Vi sender et udkast til jeres APV
 3. I gennemser udkastet og kommer evt. med et par spørgsmål, I vil tilføje.
 4. I sender medarbejdernes emails til os, så vi kan udsende APV´en til dem.
 5. I fastsætter det ønskede interval for påmindelsesmails. (vi anbefaler 1-2 påmindelser)
 6. APV-undersøgelsen afsluttes. Vi anbefaler at kører APV-undersøgelsen over 14 dage.
 7. Deadline for en evt. rapport: vi regner med op til 14 dage efter afslutningen på afslutningen af undersøgelsen.

Tilkøb

Afdelingsinddeling
 • Særskilte afdelinger – flere spørgeskemaer 50 % af prisen på den pakke du vælger.
Løsningsorienteret rådgivning der hjælper med APV-handlingsplanen
Ekstra opfølgningsmøder (online)
Flere specificerede spørgsmål 200 kr. pr. spørgsmål
Facilitering af den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Sammenligning med tidligere års APV

Hvad er en APV og hvorfor er den vigtig?

Alle arbejdspladser skal lave APV. En arbejdspladsvurdering (APV) er en gennemgang af jeres arbejdsplads, der for at finde frem til de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Som en del af APV’en skal I ud fra de arbejdsmiljøproblemer, som I har identificeret, foretage en prioritering og herefter udarbejde en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt arbejdsmiljøproblem.

Formålet med APV´en er at finde de områder i jeres arbejdsmiljø, der kræver handling. Det kan være alt fra defekte kontorstole, problemer med belysningen og manglende hjælpemidler til arbejdsmiljøproblemer, der kræver større investeringer for eksempel ventilationsanlæg eller kemikalieopbevaring, hvor der er brug for rådgivning fra eksperter. 

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at APV-processen bliver gennemført, derfor er det også vigtigt at arbejdsmiløorganisationens medlemmer giver arbejdsgiver  besked, hvis der er arbejdsmiljøproblemer, som kræver ledelsens involvering. Arbejdsmiljøudvalget og arbejdsgiver kan vælge at uddelegere nogle af opgaverne som er relateret til løsningen af arbejdsmiljøproblemerne i APV’en. 

APV er lovpligtig og skal udarbejdes af arbejdspladser, der har ansatte

APV´en skal udarbejdes skriftligt og kan opbevares både i papir- og elektronisk format. Den skal blot være tilgængelig for alle medarbejdere og ledelse, så alle kan se om, der bliver fuldt op på de arbejdsmiljøproblemer, der er blevet kortlagt ved APV undersøgelsen. De ansatte og arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele processen, og APV’en skal derfor underskrives af både arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdslederen og arbejdsmiljøudvalget. Hvis virksomheden har et arbejdsmiljøudvalg skal den sendes til godkendelse.

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg kan de bede om at se APV´en, for at kontrollere at den lever op til kravene. det vil sige at APV´en er: 

 • tilgængelig for alle på arbejdspladsen.
 • APV´en skal fornyes minimum hvert 3. år, men ofte konstateres arbejdsmiljøproblemerne løbende og tilføjes til APV´en ligesom arbejdsmiljøproblemerne løses løbende.
 • godkendt af arbejdsmiljøorganisationen
 • består af de 5 analysedele som Arbejdstilsynet beskriver som en del af APV-processen.

 

Sådan gennemfører du en APV

APV kan gennemføres på mange måder. I kan kortlægge arbejdsmiljøet ved at bruge Arbejdstilsynets tjeklister (spørgeskema metoden) eller I kan anvende materialer fra branchefællesskaberne. Det er spørgeskemaer, der direkte kan bruges som de er. I kan også vælge at fjerne eller tilføje spørgsmål. Andre metoder kan være fællesmøder, rundbordssamtaler, trivselsundersøgelser (husk dog at medtage det fysiske arbejdsmiljø). Det er alt sammen metoder, der kan bruges til at finde frem til de udfordringer og problemer der er med arbejdsmiljøet. Kortlægningen skal afdække, om virksomheden har arbejdsmiljøproblemer, og i så fald skal disse skrives ned. Hvis der ikke er nogen problemer overhovedet skal det fremgå af APV´en.

Alle dele af virksomheden skal med i APV´en fx også det arbejde der udføres på fremmede arbejdssteder uden for virksomhedens hjemmeadresse. Kortlægningen skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kan beskrive alt fra problemer med støj, for lidt lys, nedstyrtningsfare til problemer med stor arbejdsmængde, høje følelsesmæssige krav og risiko for at blive udsat for voldelige hændelser.
Den næste fase i arbejdet med APV’en er at udarbejde en handlingsplan for, hvordan virksomheden får løst de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses med det samme. Handlingsplanen skal indeholde en kort beskrivelse af problemerne og af de løsninger der er valgt.

Er der arbejdsmiljøproblemer, der indebærer en alvorlig risiko for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, skal virksomheden handle på problemet med det samme.
Handlingsplanen skal indeholde en prioritering af de konstaterede problemer, i hvilken rækkefølge de skal løses, hvornår det skal ske, og hvem der er ansvarlig for, at det sker. Det kan også blive nødvendigt at prioritere mellem forskellige forslag til løsning af de enkelte problemer.

F.A.Q. om APV

Hvordan sendes APV-skemaerne ud?

Med vores elektroniske arbejdspladsvurdering  tilbyder vi jer en grundig og nem løsning, der passer til jeres virksomhed, og som kan være et værktøj til at systematisere jeres arbejde med arbejdsmiljøet. Det er ofte relevant at udarbejde en APV-kortlægning og -analyse baseret på en spørgeskemaundersøgelse.

Hvad skal man bruge en APV til?

En spørgeskemaundersøgelse kan give arbejdsmiljøorganisationen, herunder arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen, en ide om, hvilke problemer et repræsentativt udvalg af medarbejderne oplever, og hvor stort omfanget af disse problemer er.

Skal man APV´en baseres på en spørgeskemaundersøgelse?

Der er metodefrihed med hensyn til hvordan arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads kortlægges og nedskrives i APV´en. I kan fx også vælge at få foretaget en arbejdsmiljørundering eller en dialogbaseret APV.

Skal vi selv lave APV´en eller kan vi få en konsulent til det?

Tit kan det være en fordel at lade en ekstern aktør stå for spørgeskemaundersøgelsen, idet en ekstern aktør, såsom Arbejdsmiljøgruppens konsulenter, står uden for arbejdspladsens interne konflikter.

Passer spørgeskemaerne til vores arbejdsplads?

I kan selv vælge metoder og redskaber for jeres særegne APV. Det kan fx være en spørgeskemaundersøgelse, der passer til jeres branche eller de specifikke behov i virksomheden. Vi sørger for, at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i APV-arbejdet, f.eks. lager, kontor, rengøring, kemikalier og selvfølgelig alle maskiner. Kortlægningen kan tage udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister, der er udformet, så I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og overholder arbejdsmiljøloven. Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet, eller ønsker I at blive klar til Arbejdstilsynets besøg, kan vi gennemgå jeres arbejdsplads, så den kommer til at leve op til arbejdsmiljølovens krav.

Passer spørgeskemaerne til vores arbejdsplads?

I kan selv vælge metoder og redskaber for jeres særegne APV. Det kan fx være en spørgeskemaundersøgelse, der passer til jeres branche eller de specifikke behov i virksomheden. Vi sørger for, at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i APV-arbejdet, f.eks. lager, kontor, rengøring, kemikalier og selvfølgelig alle maskiner.

 

Hvad er en APV?

Alle arbejdspladser skal lave APV. En arbejdspladsvurdering (APV) er en gennemgang af jeres arbejdsplads, der for at finde frem til de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Som en del af APV’en skal I ud fra de arbejdsmiljøproblemer, som I har identificeret, foretage en prioritering og herefter udarbejde en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt arbejdsmiljøproblem.

Formålet med APV´en er at finde de områder i jeres arbejdsmiljø, der kræver handling. Det kan være alt fra defekte kontorstole, problemer med belysningen og manglende hjælpemidler til arbejdsmiljøproblemer der kræver større investeringer for eksempel ventilationsanlæg eller kemikalieopbevaring, hvor der er brug for rådgivning fra eksperter.

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for at APV-processen bliver gennemført, derfor er det også vigtigt at arbejdsmiløorganisationens medlemmer giver arbejdsgiver og et eventuelt arbejdsmiljøudvalg besked, hvis der er arbejdsmiljøproblemer, som kræver ledelsens involvering. Arbejdsmiljøudvalget og arbejdsgiver kan vælge at uddelegere nogle af opgaverne som er relateret til løsningen af arbejdsmiljøproblemerne i APV´en. APV’en er lovpligtig og skal udarbejdes af alle arbejdspladser, der har ansatte.

APV´en skal udarbejdes skriftligt og kan opbevares både i papir- og elektronisk format. Den skal blot være tilgængelig for alle medarbejdere og ledelse, så alle kan se om, der bliver fuldt op på de arbejdsmiljøproblemer, der er blevet kortlagt ved APV undersøgelsen. De ansatte og arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele processen, og APV’en skal derfor underskrives af både arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdslederen og arbejdsmiljøudvalget. Hvis virksomheden har et arbejdsmiljøudvalg skal den sendes til godkendelse. Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg kan de bede om at se APV´en, for at kontrollere at den lever op til kravene. det vil sige at APV´en er: tilgængelig for alle på arbejdspladsen.

APV´en skal fornyes minimum hvert 3. år, men ofte konstateres arbejdsmiljøproblemerne løbende og tilføjes til APV´en ligesom arbejdsmiljøproblemerne løses løbende.

APV skal være godkendt af arbejdsmiljøorganisationen og skal bestå af de 5 analysedele som Arbejdstilsynet beskriver som en del af APV-processen. Læs mere

Sådan gennemfører du en APV

APV kan gennemføres på mange måder. I kan kortlægge arbejdsmiljøet ved at bruge Arbejdstilsynets tjeklister (spørgeskema metoden) eller I kan anvende materialer fra branchefællesskaberne. Det er spørgeskemaer der direkte kan bruges som de er. I kan også vælge at fjerne eller tilføje spørgsmål. Andre metoder kan være fællesmøder, rundbordssamtaler, trivselsundersøgelser (husk dog at medtage det fysiske arbejdsmiljø). Det er alt sammen metoder, der kan bruges til at finde frem til de udfordringer og problemer der er med arbejdsmiljøet. Kortlægningen skal afdække, om virksomheden har arbejdsmiljøproblemer, og i så fald skal disse skrives ned. Hvis der ikke er nogen problemer overhovedet skal det fremgå af APV´en. Alle dele af virksomheden skal med i APV´en fx også det arbejde der udføres på fremmede arbejdssteder uden for virksomhedens hjemmeadresse. Kortlægningen skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kan beskrive alt fra problemer med støj, for lidt lys, nedstyrtningsfare til problemer med stor arbejdsmængde, høje følelsesmæssige krav og risiko for at blive udsat for voldelige hændelser. Den næste fase i arbejdet med APV’en er at udarbejde en handlingsplan for, hvordan virksomheden får løst de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses med det samme. Handlingsplanen skal indeholde en kort beskrivelse af problemerne og af de løsninger der er valgt. Er der arbejdsmiljøproblemer, der indebærer en alvorlig risiko for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, skal virksomheden handle på problemet med det samme. Handlingsplanen skal indeholde en prioritering af de konstaterede problemer, i hvilken rækkefølge de skal løses, hvornår det skal ske, og hvem der er ansvarlig for, at det sker. Det kan også blive nødvendigt at prioritere mellem forskellige forslag til løsning af de enkelte problemer.

Arbejdstilsynets 5 krav til APV´en
 1. En kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen. Hvor er der problemer? Hvem rammer de?
 2. En vurdering eller analyse af de problemer, som bliver opdaget. Hvad er det helt præcist, der er galt – og hvor alvorligt er problemet.
 3. En handlingsplan for arbejdsmiljøet, hvor opgaverne er prioriteret. Hvad er vigtigst at gøre hér og nu og hvad kan vente til de alvorligste problemer er løst?
 4. En plan for, hvordan der skal følges op. Hvordan skal problemerne løses? Får vi gjort, hvad vi aftaler? Og har det virket? Er problemet løst?
 5. En kortlægning af virksomhedens sygefravær. Er der forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til fraværet? Læs mere om kortlægning
Hvor mange spørgsmål er der i jeres apv?
 • Vores APV-undersøgelse består af i alt ca. 60 spørgsmål, der tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister og enkelte supplerende spørgsmål, så I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Spørgeskemaerne skræddersys til jeres virksomheds eller institutions særlige behov. 

Book et gratis møde

Book et online møde og få afklaret om I har behov for rådgivning og i så fald, hvilket ydelser der kunne være relevante for jer.

Ydelser

Møder

Prøvetagning

Runderinger

Fokusgruppeinterviews

Afrapportering

Arbejdsmiljøledelse ISO 45001

ISO 45001 er en international standard, som skal sikre et godt arbejdsmiljø med fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljøledelsessystem sikrer at I har overblik over dette. Læs mere  

 

Når I skal gennemføre jeres APV er det vigtigt at følge op på jeres handlingsplaner. APV´en skal føres ud i livet og blive omsat i handlinger. Arbejdsmiljøgruppen kan tilbyde at følge op på jeres handlingsplan og hjælpe jer med at evaluere indsatsen.

 

N

Deltagelse på Arbejdsmiljøudvalgsmøde. Arbejdsmiljøgruppen hjælper jer med udarbejdelse af handlingsplaner deltager gerne på efterfølgende møder.

N

Afholdelse af Workshop/supplerende arbejdsmiljøuddannelse Hvor vi arbejder med temaer fra jeres APV fx omkring det psykiske arbejdsmiljø. Vi kan tage emner som kommunikation, stress og trivsel op.

All round arbejdsmiljørådgivning

Arbejdsmiljømentor

Fra 1600 kr.

Hvis du er ny i dit job og fået til opgave at håndtere din virksomheds arbejdsmiljø, har vi mulighed for at hjælpe dig, hvis du synes du mangler erfaring eller viden. Vi tilbyder dig et forløb, hvor vi oplærer dig i de emner, der er mest relevant for netop din virksomhed og klæder dig på til det daglige arbejdsmiljøarbejde. Vi giver dig samtidig et overblik over de lovgivningsmæssige krav, der findes på arbejdsmiljøområdet, således at din virksomhed bliver klar til at få besøg af Arbejdstilsynet.

Hvis din virksomhed leverer varer eller tjenesteydelser, bliver der ind imellem stillet krav om dokumentation for jeres arbejdsmiljøindsats fra dem som køber jeres produkter. Når du kan dokumentere, at din virksomheds arbejdsmiljøindsats er i overensstemmelse med reglerne, kan det medvirke til at lette salgsprocessen, og opfylde køberes krav til leverandører.

Fysisk arbejdsmiljø

Ergonomi

Kemisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Interventioner

Interventioner i forbindelse med krænkelser herunder mobning. Bestil tilbud

  Nedslidningspulje

  Beredskabsplaner

  Fysisk beredskabsplan
  Psykiske beredskabsplan

  Biologisk arbejdsmiljø

  BIO og sundhedstjek arbejdsmiljø

  Sikkerhed

  Maskin- og produktionssikkerhed

  Start up – ibrugtagning

  Nye maskiner

  Manualgennemgang

  Ibrugtagning, instruktion og oplæringsprocedurer/ mentor

  Arbejdsrutiner

  Udarbejde procedurer for tjek af styringsdele

  Årlige eftersyn

  Byggepladssikkerhed
  • Værnemidler
  • Plan for sikkerhed og sundhed – PSS 
  • Farligt affald: Vejledning om håndtering af miljøfarligt affald
  • Vejledning om sikker brug af tekniske hjælpemidler
  • Ulykkesforebyggelse og -håndtering
  • Sikkerhedsrundering
  • Intern audit: ISO 9001, 14001 eller 18001/45001
  • Sikkerhedskoordinering
  • Velfærdsforanstaltninger

  Har du spørgemål?

  Translate »