Autoriseret af Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljø
rådgivning

Vi kan hjælpe dig med at få et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi sørger for at din virksomhed opfylder lovgivningen, så du undgår at få påbud og har redskaberne til at styre din arbejdsmiljøindsats.

All round arbejdsmiljørådgivning

Hvis du er ny i dit job og fået til opgave at håndtere din virksomheds arbejdsmiljø, har vi mulighed for at hjælpe dig, hvis du synes du mangler erfaring eller viden. Vi tilbyder dig et forløb, hvor vi oplærer dig i de emner, der er mest relevant for netop din virksomhed og klæder dig på til det daglige arbejdsmiljøarbejde. Vi giver dig samtidig et overblik over de lovgivningsmæssige krav, der findes på arbejdsmiljøområdet, således at din virksomhed bliver klar til at få besøg af Arbejdstilsynet.

Hvis din virksomhed leverer varer eller tjenesteydelser, bliver der ind imellem stillet krav om dokumentation for jeres arbejdsmiljøindsats fra dem som køber jeres produkter. Når du kan dokumentere, at din virksomheds arbejdsmiljøindsats er i overensstemmelse med reglerne, kan det medvirke til at lette salgsprocessen, og opfylde køberes krav til leverandører.

Arbejdsmiljø-rådgivning

Vi tilbyder mange kurser, der hjælper med at få et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Sørg for at din virksomhed opfylder lovgivningen, så du undgår at få påbud og har redskaberne til at styre din arbejdsmiljøindsats. Læs mere om de kurser vi tilbyder.

Fysisk arbejdsmiljø

 • Kontorergonomi – vi rådgiver i indretning af kontorarbejdspladsen, regler for hjemmearbejde og hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 • Løfteteknik – få hjælp til at løfte sikkert og til vurdering af dine løft.
 • Nudging
 • Arbejdsstedets indretning fx kontorindretning, værksteder
 • Fitness og bevægelse.
 • Sund trivselspolitik (bevægelse, grøn kantine)

Kemisk arbejdsmiljø

På et kursus i Kemisk APV får du et overblik over de nye regler og hvordan din virksomhed, kan udarbejde en kemisk APV, der overholder lovkravene. Du bliver præsenteret for en risikovurderingsmodel, der er både simpel og let at anvende i praksis.

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Psykosocialt APV
APV med fokus på psykosocialt arbejdsmiljø – Læs mere om vores APV tilbud

Interventioner
Interventioner i forbindelse med krænkelser herunder mobning.

Beredskabsplaner

Vi deler beredskabsplaner op to dele – Fysisk beredskabsplan og Psykiske beredskabsplan.

Beredskabsplaner kan indeholde følgende:

Biologisk og sundhedstjek arbejdsmiljø

Sikkerhed

Maskin- og produktionssikkerhed

 • Start up – ibrugtagning
 • Nye maskiner
 • Manualgennemgang
 • Ibrugtagning, instruktion og oplæringsprocedurer/ mentor
 • Arbejdsrutiner
 • Udarbejde procedurer for tjek af styringsdele
 • Årlige eftersyn

Byggepladssikkerhed

 • Værnemidler
 • Plan for sikkerhed og sundhed – PSS
 • Farligt affald: Vejledning om håndtering af miljøfarligt affald
 • Vejledning om sikker brug af tekniske hjælpemidler
 • Ulykkesforebyggelse og -håndtering
 • Sikkerhedsrundering
 • Intern audit: ISO 9001, 14001 eller 18001/45001
 • Sikkerhedskoordinering
 • Velfærdsforanstaltninger
k

Book et gratis møde

Book et online møde og få afklaret om I har behov for rådgivning og i så fald, hvilket ydelser der kunne være relevante for jer.

Ydelser

 • Møder
 • Prøvetagning
 • Runderinger
 • Fokusgruppeinterviews
 • Afrapportering

Arbejdsmiljøledelse

ISO 45001 er en international standard, som skal sikre et godt arbejdsmiljø med fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljøledelsessystem sikrer at I har overblik over dette.

Har du spørgsmål?