Online suppleringskurser

Åbne kurser om arbejdsmiljø

Alle medlemmer af en arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal have tilbudt et supplement til arbejdsmiljøuddannelsen inden et år, efter de har gennemført den lovpligtige arbejdsmilljøudannelse. Suppleringskurserne er dog åbne for alle  også for personer, der ikke er medlem af en AMO.

Det er arbejdsgiveren, der skal tilbyde AMO-medlemmerne kurset (uddannelsesforløb). Kurset skal være af mindst to dages varighed. De følgende år skal AMO-medlemmerne have tilbudt et uddannelsesforløb på halvanden dag. Der er ikke noget krav om, at tilbuddet skal accepteres.

 

Som arbejdsmiljørepræsentant eller leder er det vigtigt at holde sig opdateret om nye tendenser i arbejdsmiljøet. Der kan også være et stort behov for at gå mere i dybden med et arbejdsmiljøproblem hos virksomheden.

Er man fx arbejdsmiljørepræsentant for lærere, kan der være særlige områder, såsom håndteringen af høje følelsesmæssige krav og stress, som man skal være opmærksom på. Man bør også være opmærksom på, hvad de nye krav til forberedelse på skolerne betyder for arbejdsmiljøet.

De nye krav for lærerne indebærer bl.a., at en stor del af arbejdstiden skal afvikles på skolen, hvilket kræver, at lærerne har gode arbejdspladser til disposition. Her skal bl.a. laves individuel forberedelse, teamarbejde og elevarbejde. Derfor kan der være behov for såvel stillezoner som samtalezoner. Dette er alt sammen ændringer i arbejdsforholdene for lærere, som stiller krav til arbejdsmiljøorganisationens viden og samarbejdsevner.

Er man ansat i brancher, hvor der er risiko for vold, røveri eller alvorlige ulykker, har man ofte brug for at vide noget om kriseberedskab. Også her kan der være behov for efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen, hvis AMO-medlemmerne skal kunne løfte denne opgave på forsvarlig vis.

Alle brancher kan have glæde af kurser i teambuilding og samarbejde. Meningen med de åbne kurser er således, at man i arbejdsmiljøorganisationen kan uddanne sig præcis på de områder, hvor virksomheden har de største udfordringer.