Psykiske arbejdsmiljø og whistleblowerordning

Firmakursus om det psykiske arbejdsmiljø og whistleblowerordningen

Det psykiske arbejdsmiljø og whistleblowerordning

Det psykiske arbejdsmiljø har fået sin egen bekendtgørelse. Bliv klædt på til de nye regler, hvor vi kommer ind på blandt andet whistleblowerordningen.

Kurset fører dig igennem de nyeste tiltag og regler for psykisk arbejdsmiljø fx vold og krænkende handlinger. Du får viden om hvordan du kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads og hvad Arbejdstilsynet kigger på, under sit besøg. Desuden ser vi nærmere på whistleblowerordningen, og hvordan den kan benyttes til at arbejde med sager, der kræver anonymitet særligt sager om sexchikane og mobning.

Kurset er en del af Arbejdsmiljøgruppens suppleringsuddannelse, der skal sikre kompetenceudviklingen i arbejdsmiljøorganisationen. Der vil blive udstedt et kursusbevis til dem, der gennemfører kurset.

Krav til etableringen af whistleblowerordningen

Kurset giver en indføring i, hvilke krav, der er til etableringen af whistleblowerordningen, og hvordan den i praksis skal anvendes til bl.a. sexchikane-sager. Det er nemlig blevet krav, at alle danske virksomheder på over 50 ansatte skal have en whistleblowerordning.

Hvis I har mere end 250 ansatte i jeres virksomhed, skal ordningen implementeres inden d. 17. december 2021, og hvis I har 50-250 ansatte, skal ordningen implementeres inden d. 17. december 2023. For to år siden blev et direktiv i EU-parlamentet nemlig vedtaget, og to år efter er det blevet en del af dansk lovgivning: alle virksomheder skal have en helt konkret kanal, så såkaldte ”whistleblowers” helt anonymt kan indrapportere, hvis der skulle være problemer eller ulovligheder i virksomheden.

Om psykisk arbejdsmiljø

Hvad er baggrunden for den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø?

Bekendtgørelsen samler mange af de regler, der før har været spredt i forskellige vejledninger og giver et bedre overblik over de krav bl.a. Arbejdstilsynet stiller til det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen er en del af den arbejdsmiljøaftale, som et bredt flertal i Folketinget blev enige om i april sidste år.

Marlene Buch Andersen, ph.d., jurist med speciale i arbejdsskadesager og arbejdsmiljø, Københavns Universitet siger om ideen med en bekendtgørelse

– Ideen med at få en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er rigtig god. Vi har uden tvivl manglet klarere regler for, hvad der specifikt kan knyttes til det psykiske arbejdsmiljø. Det har været svært at vide for virksomheder, hvordan man sikrer, at det psykiske arbejdsmiljø er godt.

– Jeg mener, at bekendtgørelsen giver en bedre forståelse af, hvad psykisk arbejdsmiljø indeholder. Jeg er særligt positivt indstillet over for definitionerne i bekendtgørelsen om mobning, seksuel chikane og andre risikofaktorer. Vi har manglet klare definitioner i gældende ret, og det får vi nu.

Psykisk arbejdsmiljø eller socialt og organisatorisk arbejdsmiljø?

For at understrege det organisatoriske aspekt af det psykiske arbejdsmiljø har svenskerne skiftet ”psykisk arbejdsmiljø” ud med ”organisatorisk og socialt arbejdsmiljø”.

Behov for viden om regler for psykisk arbejdsmiljø

Kravene til arbejdsgivere bliver tydelige. En bekendtgørelse vil konkretisere hvilke krav, der gælder for det psykiske arbejdsmiljø. Dermed bliver det mindre komplekst at foreholde sig til. Det er en viden, arbejdsgivere og ledere ofte efterspørger.

Fx svarer over halvdelen (53 pct.) af lederne i en FTF-undersøgelse fra 2016, at de har behov for mere viden og flere redskaber i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Den nye bekendtgørelse kan medvirke til en øget dialog om psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne så arbejdsgivere, AMO og ledere, tillidsvalgte, medarbejdere, HR-afdelinger m.fl. vil få et bedre udgangspunkt til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Bedre ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Med en bekendtgørelse vil lovgivningen om psykisk arbejdsmiljø i højere grad svare til de andre arbejdsmiljøområder (fx ulykker, ergonomisk arbejdsmiljø, kemi og støj). Det ligger i naturlig forlængelse af den formelle ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som blev gennemført i arbejdsmiljøloven i 2013 (§ 1a), hvor det fremgår, at ”Loven omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø”.

Større klarhed over påbud om psykisk arbejdsmiljø

Det bliver klart for arbejdspladserne, hvad Arbejdstilsynet giver påbud om Arbejdstilsynet giver i dag stort set altid påbud indenfor to bestemmelser: §§ 4 og 7, stk. 1 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse (se fakta nedenfor). Af disse bestemmelser fremgår, ”at arbejdet i alle led skal planlægges, tilrettelægges og udføres, således at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”.

Bestemmelserne anvendes både i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det betyder, at det er uklart for arbejdspladser og arbejdsgivere, hvad det faktisk er, Arbejdstilsynet lægger vægt på, når de skal vurdere, om det psykiske arbejdsmiljø er i orden.

Se vores andre firmakurser

Førstehjælp

Brandkursus

Ergonomi på arbejdspladsen