Arbejdstilsynets smileyordning

Tilsynsbesøg fra AT og smileyordningen

Efter et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet venter de fleste virksomheder spændt på at høre, om de hvilken smiley de har fået. Virksomhedens arbejdsmiljø bliver nemlig vurderet ud fra om de har et udestående med Arbejdstilsynet eller om de overholder alle arbejdsmiljøregler med en grøn, en gul og en rød smiley. Som regel får man allerede under tilsynsbesøget en tilkendegivelse fra den tilsynsførende om, hvorvidt der er er noget som ikke lever op til arbejdsmiljøreglerne. Smileyen bliver offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside og er tilgængelig for offentligheden. 

Sådan får I en grøn smiley

1. Arbejdsmiljøet skal være sikkert og sundt. Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne inden for både det fysiske og psykiske område.

2. Der skal være en aktuel APV som er opdateret Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab. Vi har samlet forskellige APV-tjeklister og andre materialer om arbejdspladsvurdering, som I kan bruge, når I skal i gang med APV.

3. Arbejdsmiljøorganisation i virksomhed med +10 ansatte 

Offentliggørelse af smiley

Når virksomhedens smiley offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside optræder den med en dato for, hvornår virksomheden har erhvervet den uanset om smileyen er givet efter et tilsynsbesøg eller efter at virksomheden har efterlevet kravene i Arbejdstilsynets påbud. Den grønne smiley fjernes efter 3 år. Hvis virksomheden får et straks påbud, rådgivningspåbud eller et påbud med frist, der giver en gul eller rød smiley, så erstattes den grønne smiley af en af disse smileys.

 

Læs mere om Arbejdstilsynets grønne smiley

F.A.Q.

Hvad sker der, når man får en gul smiley?

Hvis virksomheden får er strakspåbud, “en afgørelse med handlepligt” eller et påbud med frist, så får den en gul smiley. Den gule smiley bliver vist i 6 måneder medmindre at der er tale om en formel afgørelse om for eksempel manglende APV, en APV, der ikke er blevet opdateret inden for 3 år eller en arbejdsmiljøorganisation, der ikke er korrekt konstrueret. Først når arbejdsmiljøproblemerne er blevet løst eller der er foretaget midlertidige foranstaltninger, som Arbejdstilsynet mener er tilfredsstillende, bliver den gule smiley fjernet fra hjemmesiden. Efter perioden på 3-6 måneder. 

Læs mere om Arbejdstilsynets gule smiley

Rød smiley – når I har fået et forbud

Hvis Arbejdstilsynet konstaterer et arbejdsmiljøproblem som alvorligt for sikkerheden og sundheden giver de en rød smiley, som viser, at der er forbud mod at udføre specifikke arbejdsopgaver og anvende tekniske hjælpemidler (maskiner m.m.) før at der er truffet de foranstaltninger som Arbejdstilsynet har stillet som krav til virksomheden. Den røde smiley kan også gives til virksomheder, der har fået et rådgivningspåbud.

Den røde smiley bliver vist i mindst 6 måneder indtil arbejdsmiljøproblemerne er blevet løst tilfredsstillende. Virksomheden kan først få en grøn smiley efter et risikobaseret tilsyn. 

Læs mere om Arbejdstilsynets røde smiley 

Har du spørgsmål?