Instruktion og oplæring af medarbejdere

For en ny medarbejder er alt ubekendt – også arbejdspladsens arbejdsmiljø. Derfor er det en god ide at udarbejde en liste over praktiske forhold og aftale, hvem der skal instruere den nye medarbejder om arbejdspladsens arbejdsmiljø.

Det er nødvendigt at instruere en medarbejder, når der er nyansatte, medarbejdere der forflyttes, eller når arbejdsopgaverne ændres. En anden anledning kan være, at der indføres eller ændres på arbejdsudstyret, eller at arbejdspladsen bruger ansatte fra en anden virksomhed.

Når den nye medarbejder eller en medarbejder, der er blevet tildelt nye opgaver, skal instrueres i arbejdets udførelse, skal instruktionen og oplæringen af medarbejderen bestå af en forberedelse af medarbejderen, selve instruktionen i hele processen og en opfølgning.

Hjælpeskema til introduktion af nye medarbejdere – Word dokument

Hjælpeskema til introduktion af nye medarbejdere – PDF 

  Den gode modtagelse af nye medarbejdere 

  Introduktionen kan omfatte følgende:
  N

  Arbejdsopgaver

  N

  Virksomheden

  N

  Sociale forhold (kollegaer og ledelse)

  N

  Arbejdsmiljø generelt

  N

  Faglige arbejdsforhold

  N

  Påklædning og værnemidler

  N

  Førstehjælp

  N

  Arbejdsmiljøbelastninger og risici

  N

  Alenearbejde

  N

  Unge

  Har du spørgsmål?