Kurser når du har tid

online

Suppleringskurser

Kemisk APV - flasker med lilla væske

Kemisk APV

En gennemgang af de krav der stilles til en kemisk APV, hvordan du laver en kemisk APV trin for trin.

Kemisk APV - flasker med lilla væske

AMO Opdateringskursus

Få opdateret din viden om arbejdsmiljøområdet, et overblik over lovgivningen og forskellige arbejdsmiljøtemaer.

Stress til trivsel

Kurset er en gennemgang af de mest centrale elementer i det psykiske arbejdsmiljø og effektive redskaber til at skabe trivsel på din virksomhed.

Kemisk APV - flasker med lilla væske

Kontorindretning

Kurset beskriver regler for kontor og giver gode råd om ergonomi, støj og til din hjemmearbejdsplads.

Kemisk APV - flasker med lilla væske

Sikkerhedsbevidsthed

Vi tilbyder et e-learning kursus i generel sikkerhedsbevidsthed. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det passer dig. Du får et bevis, som gør at du opfylder EU-forordning 1998/2015.

Kurset henvender sig til chauffører, der kører med luftfragt, leverancer til lufthavne eller forsyninger til flyvningen samt medarbejdere hos leverandører og producenter, som har adgang til luftfragt.

Kurset omhandler:
– Kendskab til relevante lovkravKendskab til hvad der kategoriseres som ulovlige genstande.
– Viden om indberetningsprocedurer
– Evne til at reagere hensigtsmæssigt på sikkerhedsrelaterede hændelser.

Flere kunder har fokus på sikkerhed, og vil derfor spørge til kvalifikationer inden for flere områder. Derfor er der sund fornuft i, at være på forkant ifht. kundekrav.

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø bekendtgørelse

Det psykiske arbejdsmiljø skal for første gang nogensinde have sin egen bekendtgørelse. Bliv klædt på til de nye regler på vores tre timers kursus

På kurset får du viden om de nyeste tiltag og regler for psykisk arbejdsmiljø fx vold og krænkende handlinger. Du får viden om hvordan du kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads og hvad Arbejdstilsynet kigger på, under sit besøg.

Hjerte- lungeredning

Bliv instrueret i de overordnede principper bag Hjerte Lunge Redning (HLR) for voksne, og få kendskab til de grundlæggende principper og teori.

Som kursist får du kendskab til:

 • Definitionen af Hjerte Lunge Redning (HLR)
 • Grundlæggende fakta om hjertestop
 • Hjertet og lungernes funktion
 • Korrekt proces i Hjerte Lunge Redning
 • Nødflytning
 • Brug af hjertestartere (AED)

Det skal bemærkes at dette kursus ikke kan forveksles med førstehjælpskursus, og at deltageren bør deltage på et efterfølgende kursus, hvor der indgår praktiske øvelser i Hjerte Lunge Redning.

Kemisk APV - flasker med lilla væske

ATEX

Vi tilbyder et e-learning kursus i ATEX, hvor du kan få et bevis på at du har viden om, hvordan eksplosioner kan opstås og hvordan de kan undgås. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det psser dig.

Kurset henvender sig arbejdefunktioner, hvor du kommer nær eller befinder dig i ATEX områder. Kurset giver dig samtidig redskaberne til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø både for dig selv og dine kollegaer.

Kurset omhandler:

– Grundlæggende viden om, hvilke stoffer og materialer der kan skabe eksplosive atmosfærer.
– Viden om forebyggelse af eksplosioner herunder diverse sikkerhedsforanstaltninger.

Flere kunder har fokus på arbejdsmiljø, og vil derfor spørge til kvalifikationer inden for flere områder. Derfor er der sund fornuft i, at være på forkant ifht. kundekrav.

Kurset er et grundkursus.

Psykisk arbejdsmiljø

Verifikation af elinstallationer

I kurset om verifikation i henhold til DS/HD 60364 gennemgår vi de enkelte dele af verifikationen samt kravene hertil. Med kurset bliver du opdateret på reglerne på området.

Målgruppe

Kurset henvender sig til montører i elinstallatørvirksomheder der udfører og idriftsætter autorisationskrævende arbejde.

Udbytte

Kursisten bliver undervist i udførelsen af verifikation af elinstallationer før idriftsættelse efter bestemmelserne i DS/HD 60364. Kursisten bliver undervist i:

 • Hvad verifikation er
 • Hvilken betydning verifikation har for virksomhedens KLS
 • Hvilke krav der stilles til eftersyn
 • Hvordan eftersyn kan foretages
 • Hvilke krav der er til afprøvning
 • Hvordan afprøvning kan foretages

Undervisningsform

Kurset gennemføres online. Kurset består af undervisningsmateriale og løbende quizzer. Kurset afsluttes med en teoretisk prøve, som skal bestås med 80% korrekte svar, før der kan udstedes kursusbevis.

Forudsætninger

Det forventes, at du som kursist har en grundlæggende viden om installationsarbejde, herunder DS/HD 60364.

Varighed

Kursets varighed varierer afhængigt af den enkeltes tempo men forventes at vare ca. 1,5-2 timer.

L-AUS: Arbejde under spænding

Vi tilbyder et e-learning kursus i L-AUS, hvor du kan få et bevis på at du har viden om, hvordan du arbejder med elektrisk spænding. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det passer dig.

Kurset er relevant for elektrikere og montører, som udfører arbejde på elinstallationer. Det forventes, at du som kursist har en grundlæggende viden om installationsarbejde, samt DS/EN 50110-1.

Udbytte

Du bliver undervist i, hvordan man udfører arbejde under spænding (L-AUS) på elinstallationer i overensstemmelse med DS/EN 50110-1.

 • Du opnår forståelse for kravene i DS/EN 50110-1 i forhold til arbejde under spænding (L-AUS)
 • Du bliver i stand til at vurdere foranstaltninger før og under arbejdet
 • Du bliver orienteret om kravene i DS/EN 50110-1
 • Du bliver i stand til at efterse og vurdere behov for godkendt udstyr før arbejdet igangsættes
 • Anvendelse af værktøj og værnemidler til arbejde under spænding (L-AUS)

Undervisningsform

Kurset gennemføres online. Kurset består af undervisningsmateriale og løbende quizzer. Kurset afsluttes med en teoretisk prøve, som skal bestås med 80% korrekte svar, før der kan udstedes kursusbevis.

Varighed

Kursets varighed varierer afhængigt af den enkeltes tempo men forventes at vare ca. 2-3 timer. 

Online suppleringskurser

Hvornår kan jeg påbegynde mit online kursus?

Online kurserne kan påbegyndes efter aftale med kursuskoordinatoren. Det er som regel fra dag til dag.

Hvordan foregår et online kursus?

Hver kursist får et personligt login til TalentLMS. Kurserne består af en række moduler, der er inddelt efter emner. Kurserne kan tages over nogle dage eller uger. Nogle kurser afsluttes med en mindre opgave, for at teste om kursisten har forstået materialet.

Har du spørgsmål?