Arbejdsmiljøorganisationen

Her har vi samlet de gældende regler om arbejdsmiljøorganisationen for forskellige typer af virksomheder

Arbejdsmiljøorganisation skal oprettes når der er 10 eller flere ansatte

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og arbejdsledere samarbejde om arbejdsmiljø. Har virksomheden ti eller flere ansatte skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation.

Virksomheder med ti eller flere ansatte

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren er formand.

Virksomheder med 35 ansatte og derover

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation. Den består af mindst en arbejdsmiljøgruppe og et arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder med arbejdsgiveren som formand. I arbejdsmiljøudvalget sidder en repræsentant for arbejdsgiveren og medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. 

Særlige regler for bygge- og anlæg

Der gælder særlige regler for bygge- og anlægsarbejde. Her skal der være en arbejdsmiljøorganisation, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (f.eks. byggepladsen) og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage. En arbejdsmiljøorganisation består som minimum af en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne og en arbejdsleder, der er udpeget af ledelsen (arbejdsgiveren). Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter, som arbejdsledere i AMO.

Hvilken del af virksomheden omfatter arbejdsmiljøgruppen?

Når der dannes en arbejdsmiljøgruppe, skal det afgøres, inden for hvilken del af virksomheden arbejdsmiljøgruppen skal varetage sine opgaver. Men det er vigtigt at pointere, at virksomhedens arbejdsmiljøgrupper tilsammen skal omfatte alle ansatte i hele virksomheden. Der er altså ingen ansatte, der må stå uden repræsentation!

Hvis der er flere arbejdsmiljøgrupper

Er der en eller to arbejdsmiljøgrupper i virksomheden, består arbejdsmiljøudvalget af arbejdsmiljøgruppens eller -gruppernes medlemmer. Er der mere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger hhv. arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne hver 2 medlemmer til arbejdsmiljøudvalget. Læs mere om arbejdsmiljøgruppens rolle og opgaver

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse inden 3 måned efter valget

Den udpegede arbejdsleder og den valgte arbejdsmiljørepræsentant skal inden for 3 måneder have gennemgået den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed.

Læs mere

$

Arbejdsmiljørepræsentanten

$

Arbejdsmiljøudvalg

tilmeld dig lovpligtigt arbejdsmiljøkursus