Lov om arbejdsmiljø

Lovkendtgørelse nr. 1072
Arbejdsmiljølovgivningen (inklusiv lov om arbejdsmiljø) indeholder arbejdsmiljøregler, der skal overholdes i virksomheder. Den består af:

  • Arbejdsmiljøloven
  • Bekendtgørelser, der uddyber og præciserer reglerne i loven
  • AT- Vejledninger, der angiver god praksis

Alle arbejdspladser skal følge arbejdsmiljølovgivningen

Selve loven hedder Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer.
Den er vedtaget af Folketinget og med bindinger under strafansvar for borgere, arbejdsgivere og arbejdstagere.

Arbejdsmiljølovgivningen indeholder regler med krav til arbejdsmiljøet, der skal overholdes i virksomheder. Den består af arbejdsmiljøloven og bekendtgørelser, der uddyber og præciserer reglerne i loven.

Alle arbejdspladser skal følge arbejdsmiljølovgivningen. Selve loven hedder Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer. Den er vedtaget af Folketinget og med bindinger under strafansvar for borgere, arbejdsgivere og arbejdstagere.

Hvem er omfattet af arbejdsmiljøloven

§ 2. Loven omfatter arbejde for en arbejdsgiver.
Men den omfatter også:

Arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, men hvor der er en åbenlys ulykkes- eller sundhedsrisiko.

Eksempelvis arbejde ved maskiner eller arbejde med farlige kemikalier.
Almindelige borgere, der har adgang til risikofyldte arbejdspladser, er også omfattet af arbejdsmiljølovens sikkerhedsregler.
Arbejdsmiljøloven omfatter kun arbejde på landjorden – ikke luftfart, søfart (kun når der er tale om lastning
og aflæsning) og arbejde på boreplatforme. Disse områder er reguleret af andre myndigheder.

Virksomhedens ansvar at overholde arbejdsmiljøloven/lovgivningen

Det er virksomhedens ansvar at vælge, hvad der skal gøres og gennemføres for at overholde arbejdsmiljølovgivningens regler.

En mere detaljeret beskrivelse af kravene til arbejdsmiljøet findes i bekendtgørelserne. Det drejer sig fx om asbestbekendtgørelsen, bekendtgørelsen om børn og unges arbejde, støjbekendtgørelsen, bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler og bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Arbejdsgivere, ledere og ansatte skal følge arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne.
Det er strafbart ikke at følge arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne, og overtrædelser kan føre til bøder eller fængsel.

Vi holder dig opdateret på de seneste ændringer i lovgivningen. Kontakt os på tlf. 26333665