Arbejdstilsynets smileyordning

Læs her hvordan I får en grøn smiley fra Arbejdstilsynet og hvornår I risikerer at få en gul eller rød smiley.

Tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet og smileyordningen

Efter et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet venter de fleste virksomheder spændt på at høre, om de hvilken smiley de har fået. Virksomhedens arbejdsmiljø bliver nemlig vurderet ud fra om de har et udestående med Arbejdstilsynet eller om de overholder alle arbejdsmiljøregler med en grøn, en gul og en rød smiley. Som regel får man allerede under tilsynsbesøget en tilkendegivelse fra den tilsynsførende om, hvorvidt der er er noget som ikke lever op til arbejdsmiljøreglerne. Smileyen bliver offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside og er tilgængelig for offentligheden. 

Sådan får I en grøn smiley

En virksomhed får den grønne smiley, når der er blevet udført et risikobaseret tilsyn. Hvis tilsynet har været udført før 2012 kan det også være som led i en screening. Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret, at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet. For at få en grøn smiley skal følge disse krav 

 

  1. Arbejdsmiljøet skal være sikkert og sundt. Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne inden for både det fysiske og psykiske område. 
  2. Der skal være en aktuel APV som er opdateret Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab. Vi har samlet forskellige APV-tjeklister og andre materialer om arbejdspladsvurdering, som I kan bruge, når I skal i gang med APV
  3. Arbejdsmiljøorganisation i virksomhed med +10 ansatte 

 

Når virksomhedens smiley offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside optræder den med en dato for, hvornår virksomheden har erhvervet den uanset om smileyen er givet efter et tilsynsbesøg eller efter at virksomheden har efterlevet kravene i Arbejdstilsynets påbud. Den grønne smiley fjernes efter 3 år. Hvis virksomheden får et straks påbud, rådgivningspåbud eller et påbud med frist, der giver en gul eller rød smiley, så erstattes den grønne smiley af en af disse smileys.

 

Læs mere om Arbejdstilsynets grønne smiley

 

Gul smiley – når I har fået et påbud

Hvis virksomheden får er strakspåbud, “en afgørelse med handlepligt” eller et påbud med frist, så får den en gul smiley. Den gule smiley bliver vist i 6 måneder medmindre at der er tale om en formel afgørelse om for eksempel manglende APV, en APV, der ikke er blevet opdateret inden for 3 år eller en arbejdsmiljøorganisation, der ikke er korrekt konstrueret. Først når arbejdsmiljøproblemerne er blevet løst eller der er foretaget midlertidige foranstaltninger, som Arbejdstilsynet mener er tilfredsstillende, bliver den gule smiley fjernet fra hjemmesiden. Efter perioden på 3-6 måneder. 

 

Læs mere om Arbejdstilsynets gule smiley

 

 

Rød smiley – når I har fået et forbud

Hvis Arbejdstilsynet konstaterer et arbejdsmiljøproblem som alvorligt for sikkerheden og sundheden giver de en rød smiley, som viser, at der er forbud mod at udføre specifikke arbejdsopgaver og anvende tekniske hjælpemidler (maskiner m.m.) før at der er truffet de foranstaltninger som Arbejdstilsynet har stillet som krav til virksomheden. Den røde smiley kan også gives til virksomheder, der har fået et rådgivningspåbud.

Den røde smiley bliver vist i mindst 6 måneder indtil arbejdsmiljøproblemerne er blevet løst tilfredsstillende. Virksomheden kan først få en grøn smiley efter et risikobaseret tilsyn.

Læs mere om Arbejdstilsynets røde smiley

 

Kilde

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher