Smiley-ordningen

Arbejdstilsynet har en smiley-ordning som de vurderer arbejdspladserne arbejdsmiljø ud fra. Arbejdspladsen kan få en rød smiley, hvis den får et påbud. En gul smiley, hvis arbejdspladsen har fået et strakspåbud med frist. En grøn smiley gives til virksomheder, der lever op til lovens krav. Til sidst er der den grønne krone smiley. Den gives til arbejdspladser, der er arbejdsmiljøcertificeret.