Stressmentor-uddannelsen

Stressmentor-certificering

For at blive certificeret som stressmentor skal du deltage på alle 5 moduler af stressmentoruddannelsen og bestå de afsluttende prøver.

Enkeltdages-kurser om stress og trivsel

Du kan vælge at tage det modul, du er mest interesseret i, som et separat kursus.

Formålet med kurset

Kurset giver dig et indblik i de faktorer, der kan udløse stress, og hvordan du kan blive en god mentor på din arbejdsplads. Det kan fx være, at du sidder som medlem i AMO, og ofte skal håndtere stressproblematikker på arbejdspladsen.

Kalender

Vi opstarter løbende stressmentorhold. Se vores kursuskalender her.

Stressmentormoduler

Modul 1: Stressmentorens rolle - fra stress til trivsel

Dag 1:

 • Nyeste viden og fakta om stress
 • Forebyggelse og håndtering af stress i organisationen
 • Hvordan tackles stress i en organisation
 • Lær at identificere stress hos en medarbejder/kollega
 • Samtaleteknikker som stressmentor
 • Lær hvordan en tilbagevendelsesplan bliver en succes
 • Faldgrupper og tilbagefald
 • Social kapital

Dag 2:

 • Personlige værdier og arbejdsværdier
 • IGLO-modellen – hvem gør hvad
 • Karaseks krav – kontrol – social støtte model
 • Den belastende, passive & afslappende jobsituation
 • Hvad kan konsekvenserne af mobning/sexchikane indebære
 • Samtaleteknik – få værktøjer til at mestre den positive dialog
 • Konflikthåndtering – 7 gode råd
 • Psykisk beredskabsplan og kriseberedskabsplan
 • Stresspolitik/strategi (tilbagevendelsesplan /forebyggende tiltag)
Modul 2: Personlig planlægning – en hverdag uden stress

Formiddag fra kl. 9.00 – 12.00

 • Realistisk planlægning og estimering af opgaver
 • Prioriteringsmatrixen ABCD og priopladen
 • Få styr på overspringshandlinger og egne tidsrøvere
 • Indsigt i de tre tidstyper: tidsoptimisten, tidsrealisten og tidspessimisten
 • Planlægningsprocessen – fra daglig to do liste til langtidsplanlægning
 • Nå mere på mindre tid – bevar orden og overblik i travle perioder
 • Pomodora – den super effektive tomat teknik
 • Opnå bedre work-life balance – skab nye vaner
Modul 3: Mindfulness i arbejdslivet – træn din evne til at være til stede i nuet

Eftermiddag fra kl. 12.30 – 15.00

 • Overskud og balance i hverdagen – opnå mere nærvær og mindre stress på jobbet og privat
 • Teknikker til at styrke koncentrationsevne – mere fokus og effektivitet i dine opgaver og
  projekter
 • Større indre ro og bliv bedre til at træffe beslutninger
 • Konkrete redskaber til stressforebyggelse og -håndtering
 • Enkle øvelser, du kan lave, hvor som helst, når som helst
Modul 4: Enneagrammet/social kapital - dit værktøj til selvindsigt og samarbejde
 • Enneagrammets historie
 • Enneagrammodellen
 • Introduktion til de 9 typers styrker, udfordringer og motivation
 • De 3 centre og deres samspil på arbejdspladsen
 • Typernes reaktion på stress
 • Typernes udviklingsniveauer
 • Typernes selvindsigts niveauer
 • Værktøjer til at finde egen type samt forståelse for hvordan andre tænker og kommunikerer
 • Kortlægning af egen personlighedstype
Modul 5: Stressmentoruddannelsen - certificering (tilmelding til hele uddannelsen)

Dag 1
Opsamling fra de tidligere kurser:

 • Stressmentor, Personlig planlægning, Mindfulness og Enneagrammet
 • Stressmentors rolle på forkant – spot en stresset medarbejder
 • Stressmentors rolle under og efter en sygemelding
 • Etik og retningslinjer som stressmentor
 • Indsigt og faldgrupper som stressmentor
 • Afgrænsning af din rolle som stressmentor

Dag 2

 • Psykisk beredskabsplan og kriseberedskabsplan
  • Samtalediamanten
  • Tilbagevendingsplan trin for trin
 • Træning med supervision
 • Afsluttende eksamen:
  • Udarbejdelse af en stresspolitik
  • Udarbejdelse af en psykisk- & kriseberedskabsplan
  • Udarbejdelse af en APV
 • Evaluering og certificering
 • Opsamling og afslutning

Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg fra underviseren, gruppediskussioner samt
praktiske øvelser.

Tag næste skridt i retning af et bedre psykisk arbejdsmiljø 

Translate »