Krav til suppleringskurser

Kompetence-udviklingsplan

Hvert år skal din virksomhed sørge for, at der laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Suppleringskurser

Valget af supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal drøftes mellem AMO og arbejdsgiveren, så den videre uddannelse er relevant for arbejdspladsen. Arbejdsgiveren tager den endelige beslutning om valg af kursus, hvis der ikke er enighed i forbindelse med valg af suppleringskurset inden for reglerne for arbejdsmiljøuddannelsen.

Tilmeld dig suppleringskursus for AMO

Husk dokumentation

Arbejdsmiljøorganisationen skal sørge for at de ansatte får oplysninger om AMO´s opbygning samt hvilke områder de forskellige medlemmer af AMO dækker.

Læs mere om krav til arbejdsmiljøorganisationens opbygning

F.A.Q.

Hvilke krav er der til kompetenceudviklingsplanen?

 • I kan vælge at lave en samlet plan for alle medlemmerne af AMO eller en for hvert medlem. Målet er at styrke kompetencerne i AMO og sætte fokus på at udvikle de kompetencer, der er særligt brug for på den enkelte virksomhed.
 • Virksomhedernes arbejdsmiljøbehov og udfordringer et tit forskellige i forskellige dele af virksomheden. Behovene for uddannelse varierer tilsvarende: arbejder du på kontor eller lager kan du og dine kolleger have brug for meget forskellige kompetencer.
 • Derfor understreger Arbejdstilsynet, at det er vigtigt, “at have en bred involvering af AMO, der sikrer, at drøftelsen og kompetenceplanen afspejler de konkrete behov, der er på den enkelte arbejdsplads i virksomheden”
 • Arbejdstilsynet gør opmærksom på at at – Arbejdsmiljøorganisationen skal have mulighed for at bidrage til kompetenceudviklingsplanen bl.a. i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. Det kan derfor være en god idé at udarbejde eller fastlægge indholdet i planen i forbindelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Siden 1.januar 2016 har det været et krav fra Arbejdstilsynet, at arbejdsgiveren skal dokumentere, at tilbuddet om supplerende arbejdsmiljøuddannelse er givet. Det er samtidig et krav, at arbejdsmiljøgruppen eller -grupperne er blevet inddraget i planlægningen. Der er kun krav, om at arbejdsgiveren giver medlemmerne tilbudet – det er ikke et krav at tilbuddet modtages. Det afhænger af behovene hos den enkelte arbejdsmiljørepræsentant /leder.
 • Kompetenceplanen og tilbud om supplerende uddannelse skal som nævnt kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet.
 • Arbejdstilsynet i stigende omfang sætte fokus på håndhævelsen af reglerne og give påbud, når de ikke følges.

Hvem er med i AMO?

 • Arbejdsmiljøorgansationen består af en formand, arbejdsleder(e) og arbejdsmiljørepræsentant(er). Hvis der er34 ansattte eller derover er krav om at der skal være et arbejdsmiljøudvalg.

Skal hvert AMO-medlem have en kompetenceudviklingsplan?

 • Virksomheden kan vælge at lave samlet plan for alle medlemmerne af AMO eller én for hvert medlem. Planen skal understøtte arbejdsmiljøarbejdet og styrke arbejdsmiljøgruppens muligheder for at løse arbejdsmiljøproblemer.

 • Det kan i nogle tilfælde være fornuftigt at tilpasse planen, så alle medlemmer af en AMO ikke deltager i samme uddannelse. På social- og sundhedsområdet kan det fx være relevant for et AMO-medlem at få et kursus i i den vanskelige samtale eller konflikthåndtering mens et andet AMO-medlem måske kan have behov for supplerende uddannelse indenfor brandbekæmpelse eller førstehjælp. Andre gange kan det være en fordel, at alle får samme uddannelse, så man har et fælles udgangspunkt, hvis man er i gang med en større indsats fx. for at skabe bedre trivsel. Her kan man med fordel deltage i et kursus, der er retter sig specielt ift. virksomhedens behov,

Hvornår skal kompetenceudviklingsplanen udarbejdes?

 • Kompetenceudviklingsplanen indgår i den årlige drøftelse, som alle virksomheder skal afholde. Her kan I komme med jeres forslag til kurser.  Det skal fremgå af en kompetenceplan, hvilken supplerende uddannelse, I er blevet enige om i arbejdsmiljøorganisationen.

Hvad er supplerende arbejdsmiljøuddannelse, og hvorfor er den vigtig?

 • Supplerende arbejdsmiljøuddannelse er kurser og træning, som medarbejdere, der har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen, skal have tilbudt for at opfylde lovgivningens krav og sikre, at de har den nødvendige viden og kompetence til at arbejde sikkert. Det er vigtigt for at holde AMO medlemmernes kompetencer vedlige. 

Hvad er indholdet af supplerende arbejdsmiljøuddannelse?

 • Indholdet af supplerende arbejdsmiljøuddannelse afhænger af den specifikke arbejdsplads og de risici, der er forbundet med arbejdet. Det kan omfatte emner som sikkerhed på arbejdspladsen, ergonomi, brug af personlige værnemidler, håndtering af farlige materialer og meget mere. Kurserne skal tilpasses de konkrete behov på arbejdspladsen og de behov AMO har for kunne skabe et godt arbejdsmiljø på virksomheden.

Har du spørgsmål?