Krav til suppleringskurser

Hvert år skal din virksomhed sørge for, at der laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

 

Tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse en gang om året

I kan vælge at lave en samlet plan for alle medlemmerne af AMO eller en for hvert medlem. Målet er at styrke kompetencerne i AMO og sætte fokus på at udvikle de kompetencer, der er særligt brug for på den enkelte virksomhed.

Virksomhedernes arbejdsmiljøbehov og udfordringer et tit forskellige i forskellige dele af virksomheden. Behovene for uddannelse varierer tilsvarende: arbejder du på kontor eller lager kan du og dine kolleger have brug for meget forskellige kompetencer.

Derfor understreger Arbejdstilsynet, at det er vigtigt, “at have en bred involvering af AMO, der sikrer, at drøftelsen og kompetenceplanen afspejler de konkrete behov, der er på den enkelte arbejdsplads i virksomheden”

Arbejdstilsynet gør opmærksom på at at – Arbejdsmiljøorganisationen skal have mulighed for at bidrage til kompetenceudviklingsplanen bl.a. i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. Det kan derfor være en god idé at udarbejde eller fastlægge indholdet i planen i forbindelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Valg af suppleringskurser skal drøftes i AMO

Valget af suppleringskurser skal drøftes mellem AMO og arbejdsgiveren, så den videre uddannelse er relevant for arbejdspladsen. Arbejdsgiveren tager den endelige beslutning om valg af kursus, hvis der ikke er enighed i forbindelse med valg af suppleringskurset inden for reglerne for arbejdsmiljøuddannelsen. Det er et krav, at arbejdsgiver, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere udarbejder en kompetenceplan for medlemmerne af AMO.

Krav om dokumentation siden 2016

Siden 1.januar 2016 har det været et krav fra Arbejdstilsynet, at arbejdsgiveren skal dokumentere, at tilbuddet om supplerende arbejdsmiljøuddannelse er givet. Det er samtidig et krav, at arbejdsmiljøgruppen eller -grupperne er blevet inddraget i planlægningen. Der er kun krav, om at arbejdsgiveren giver medlemmerne tilbudet – det er ikke et krav at tilbuddet modtages. Det afhænger af behovene hos den enkelte arbejdsmiljørepræsentant /leder.

Kompetenceplanen og tilbud om supplerende uddannelse skal som nævnt kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet i stigende omfang sætte fokus på håndhævelsen af reglerne og give påbud, når de ikke følges.

 

 

Samlet uddannelse eller individuel uddannelse?

Virksomheden kan vælge at lave samlet plan for alle medlemmerne af AMO eller én for hvert medlem. Planen skal understøtte arbejdsmiljøarbejdet og styrke arbejdsmiljøgruppens muligheder for at løse arbejdsmiljøproblemer.

Det kan i nogle tilfælde være fornuftigt at tilpasse planen, så alle medlemmer af en AMO ikke deltager i samme uddannelse. På social- og sundhedsområdet kan det fx være relevant for et AMO-medlem at få et kursus i i den vanskelige samtale eller konflikthåndtering mens et andet AMO-medlem måske kan have behov for supplerende uddannelse indenfor brandbekæmpelse eller førstehjælp. Andre gange kan det være en fordel, at alle får samme uddannelse, så man har et fælles udgangspunkt, hvis man er i gang med en større indsats fx. for at skabe bedre trivsel. Her kan man med fordel deltage i et kursus, der er retter sig specielt ift. virksomhedens behov,

 

 

Arbejdsmiljøorganisationen har følgende opgaver:

  • Udarbejde APV
  • Udarbejde APB (kemisk APV)
  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Anmelde arbejdsulykker og erhvervssygdomme
  • Fører statistik over arbejdsulykker og erhvervssygdomme
  • Holde sig orienteret om viden om arbejdsmiljø
  • Rådgiv virksomheden om sikkerhed og sundhed
  • Orientere og besvarer spørgsmål om arbejdsmiljø
  • Medvirke til at sikre at der er oplæring af i brug af hjælpemidler og maskiner
  • Lave procedurer for oplæring af nye medarbejdere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Kompetenceudviklingsplanen indgår i den årlige drøftelse, som alle virksomheder skal afholde. Her kan I komme med jeres forslag til kurser.  Det skal fremgå af en kompetenceplan, hvilken supplerende uddannelse, I er blevet enige om i arbejdsmiljøorganisationen.

Hvilke kompetencer har I brug for hos jer?

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal kunne besvare flg. spørgsmål:

Har medlemmerne af jeres arbejdsmiljøorganisation de kompetencer, der skal til, for at løfte virksomhedens arbejdsmiljøopgaver?
På hvilke områder er vi stærke? Hvor har vi brug for at sætte ind i det kommende år for at forbedre arbejdsmiljøet?
Hvad siger vores arbejdsmiljørepræsentant og vores arbejdsleder: har de de redskaber og kvalifikationer de har brug for, for at løse deres opgaver?
NB: Arbejdsmiljøgruppens supplerende arbejdsmiljøkurser lever fuldt op til kravene om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøorganisationen.

“Inden et år efter gennemførelsen af arbejdsmiljøuddannelsen skal AMO-repræsentanten have tilbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse af to dages varighed. I hvert af de efterfølgende år skal AMO-repræsentanten have tilbudt halvanden dags kursus om året.”

 

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details