Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentant

Tilmeld dig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse her

Arbejdsmiljøgruppen er en certificeret udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, der henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Du kan enten tage arbejdsmiljøuddannelsen som et tredageskursus à 22 timer eller som et onlinekursus. Formålet med uddannelsen er at give arbejdsmiljøorganisationen (AMO) redskaber til at forbedre arbejdsmiljøet til gavn for de ansatte og virksomheden. Med en effektiv arbejdsmiljøorganisation kan virksomheden forbedre samarbejdet om arbejdsmiljø og i fællesskab finde de områder, hvor der er behov for forbedringer.

Arbejdsmiljøuddannelsen skal være afsluttet, senest tre måneder efter valget af arbejdsmiljørepræsentanten og udpegningen af arbejdslederen.

Hvem skal have arbejdsmiljøuddannelse? 

Alle ansatte, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller udpeget som arbejdsleder i AMO, skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Det er ikke noget krav, at en direktør eller ejer af en virksomhed tager uddannelsen.

Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation?

Alle virksomheder med ti eller flere ansatte, der udfører arbejde for en arbejdsgiver, skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Nøglepersonerne i AMO er disse tre personer:

  • Arbejdsgiveren
  • Arbejdsmiljørepræsentanten
  • Arbejdslederen

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet og skal bl.a. sikre, at arbejdsmiljøet lever op til lovgivningens krav.

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af de ansatte og skal først og fremmest hjælpe sine kolleger med at opfylde lovgivningens krav.

Arbejdslederen udpeges af ledelsen og har til opgave at føre ledelsens politik ud i livet bl.a. ved at sikre, at nye ansatte får instruktion i sikker udførelse af arbejdet.

AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at AMO både arbejder med hverdagens arbejdsmiljøproblemer og de mere langsigtede arbejdsmiljøproblemer.

Hvor stor skal AMO være?

AMO skal være stor nok til at kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende, og det skal altid være muligt at komme i kontakt med sin arbejdsmiljørepræsentant. I virksomheder med 35 ansatte og derover skal der være to instanser: En eller flere arbejdsmiljøgrupper og et udvalg, der tager sig af de overordnede arbejdsmiljøopgaver, hvor arbejdsgiveren eller dennes repræsentant deltager.

Kursusbevis

Deltagerne får et kursusbevis, når hele uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at den enkelte deltager er til stede i samtlige timer. En kopi af kursusbeviset sendes til deltagernes arbejdsgivere, der bør opbevare det. Arbejdstilsynet kan forlange at se bevis for gennemført uddannelse.

Hvem kan vælges til arbejdsmiljørepræsentant, og hvilke arbejdsopgaver har man?

 

k

TILMELDING TIL ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN

Kursuskalender 2018