Lov om arbejdsmilj√ł

Lovbekendtg√łrelse nr. 1072

 

Den nuv√¶rende arbejdsmilj√łlov blev vedtaget i 2010.¬† Loven er en rammelov, og udfyldes og fortolkes gennem Bekendtg√łrelser, AT-Vejledninger og AT-meddelelser.

Form√•lsbestemmelsen i loven fastsl√•r, at det skal v√¶re b√•de sikkert og sundt at g√• p√• arbejde, og at arbejdet skal tilrettel√¶gges s√• det f√łlger den sociale og tekniske udvikling i samfundet. Problemer med arbejdsmilj√łet skal l√łses af virksomheden med vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. .

Arbejdsmilj√łlovgivningen (inklusiv lov om arbejdsmilj√ł) indeholder arbejdsmilj√łregler, der skal overholdes i virksomheder. Den best√•r af:

  • arbejdsmilj√łloven
  • bekendtg√łrelser, der uddyber og pr√¶ciserer reglerne i loven
  • AT-vejledninger, der angiver god praksis.

Arbejdsmilj√łloven er en rammelov

Arbejdsmilj√łloven er en rammelov, der indeholder krav til arbejdsmilj√łet, som skal overholdes p√• alle danske arbejdspladser. I form√•lsparagraffen i arbejdsmilj√łloven hedder det, at m√•let er at sikre et sikkert og sundt arbejdsmilj√ł, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Fortolkningen og vurderingen af arbejdsmilj√łet er afh√¶ngig af den samfundsm√¶ssige og sociale udvikling. Loven suppleres desuden l√łbende med bekendtg√łrelser, der mere detaljeret fort√¶ller, hvordan lovens m√•l kan opfyldes p√• forskellige arbejdsmilj√łomr√•der.

Arbejdsmilj√łet er arbejdsgiverens ansvar

Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsforholdene i virksomheden er sikkerheds- og sundhedsm√¶ssigt fuldt forsvarlige. Det betyder, at det er arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte arbejder under sikre og sunde forhold. Det kaldes ogs√• for arbejdsgiverens objektive ansvar, der indeb√¶rer, at arbejdsgiveren kan p√•l√¶gges en straf for de handlinger, de ansatte udf√łrer, selvom arbejdsgiveren ikke er vidende om forholdene. Arbejdsgiveren har pligt til at instruere sine ansatte om sikker og sund adf√¶rd og til at f√łlge op p√• instruktionen.

Hvis medarbejderen bevidst tilsides√¶tter arbejdsgiverens instruktion eller p√• egen h√•nd handler uforsvarligt, kan medarbejderen ogs√• id√łmmes en straf. Typiske eksempler er medarbejdere, der ikke anvender personlige v√¶rnemidler, som fx hjelm eller sikkerhedssko, eller medarbejdere, der fjerner en sikkerhedsanordning fra en maskine eller et r√¶kv√¶rk p√• et stillads.

Arbejdspladsvurdering (APV) af alle virksomheder 

En vigtig foruds√¶tning i arbejdsmilj√łloven er, at det er virksomhedens ansvar at kende arbejdsmilj√łloven. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering for at finde ud af, om der er problemer i arbejdsmilj√łet. Hvis der er risiko for arbejdsulykker, problemer i det psykiske arbejdsmilj√ł eller andre arbejdsmilj√łproblemer, skal virksomheden udarbejde en plan for, hvordan problemerne kan l√łses.

Medarbejderne har ogs√• et ansvar for arbejdsmilj√łet. De har et ansvar for at medvirke til, at arbejdsforholdene er sunde og sikre.

Samarbejde om arbejdsmilj√łet

Arbejdsmilj√łarbejdet i den enkelte virksomhed skal varetages gennem et samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de ansatte. I virksomheder med ti eller flere ansatte skal samarbejdet foreg√• i en arbejdsmilj√łorganisation, der sammens√¶ttes af repr√¶sentanter for de ansatte og ledelsen.

Arbejdstilsynet og parterne

S√¶rlig stor betydning har Arbejdstilsynet, hvis opgave er at sikre, at arbejdsmilj√łloven overholdes. Arbejdstilsynet har ogs√• en vigtig rolle i at hj√¶lpe og vejlede virksomheden om, hvordan den kan overholde loven. Branchearbejdsmilj√łr√•dene (BAR) hj√¶lper virksomhederne med at l√łse nogle af branchernes alvorlige og udbredte problemer. Arbejdsmilj√łloven d√¶kker ogs√• forskning i arbejdsmilj√ł. Her er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmilj√łs opgaver og finansiering beskrevet.

Arbejdsmilj√łministeren har bef√łjelser til hele tiden at udvide loven med bekendtg√łrelser. St√łrre reformer vedtages i Folketinget. Det er senest sket i 2010, hvor der skete gennemgribende √¶ndringer af arbejdsmilj√łloven for s√• vidt ang√•r arbejdsmilj√łorganisationen.

Arbejdsmilj√łreglerne er n√¶rmere beskrevet i de vejledninger, som Arbejdstilsynet udgiver, og de branchevejledninger, som branchearbejdsmilj√łr√•dene udgiver. Virksomhederne kan bruge vejledningerne, n√•r de skal forebygge og l√łse konkrete arbejdsmilj√łproblemer.

Alle arbejdspladser skal f√łlge arbejdsmilj√łlovgivningen

Selve loven hedder Besk√¶ftigelsesministeriets lovbekendtg√łrelse nr. 1072¬†af 7. september 2010 med senere √¶ndringer.

Den er vedtaget af Folketinget og indeholder bindinger under strafansvar for borgere, arbejdsgivere og arbejdstagere.

Hvem er omfattet af arbejdsmilj√łloven?

Hele loven omfatter arbejde for en arbejdsgiver. Dele af loven omfatter ogs√• arbejde, der ikke udf√łres for en arbejdsgiver, men hvor der er en √•benlys ulykkes- eller sundhedsrisiko. Det drejer sig eksempelvis om arbejde med maskiner eller arbejde med farlige kemikalier.

Almindelige borgere, der har adgang til risikofyldte arbejdspladser, er ogs√• omfattet af arbejdsmilj√łlovens sikkerhedsregler.

Arbejdsmilj√łloven omfatter kun arbejde p√• landjorden ‚Äď ikke luftfart og s√łfart – kun n√•r der er tale om lastning¬†og afl√¶sning.¬† Disse omr√•der er reguleret af andre myndigheder.

Virksomhedens ansvar at overholde arbejdsmilj√łloven¬†

Det er virksomhedens ansvar at v√¶lge, hvad der skal g√łres og gennemf√łres, for at arbejdsmilj√łlovgivningens regler overholdes. Arbejdstilsynet har beskrevet fem krav til virksomhedernes indsats. De fem krav kaldes virksomhedens egenindsats:

  1. Samarbejde om sikkerhed og sundhed med v√¶gt p√• den indsats arbejdsmilj√łorganisationen kan yde
  2. Udarbejdelse af APV
  3. Oplæring og instruktion af medarbejdere
  4. Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer
  5. Gennemf√łrelse af lovpligtige eftersyn

Hovedbekendtg√łrelserne

En mere detaljeret beskrivelse af kravene til arbejdsmilj√łet Ô¨Āndes i bekendtg√łrelserne. Hovedbekendtg√łrelserne er allerede angivet i i arbejdsmilj√łlovens kapital 5, 6, 7 og 8. Det drejer sig om bekendtg√łrelsen om arbejdets udf√łrelse, bekendtg√łrelsen om arbejdsstedets indretning, bekendtg√łrelsen om stoffer og materialer samt bekendtg√łrelsen om tekniske hj√¶lpemidler. Under disse bekendtg√łrelser er der en r√¶kke mere specifikke bekendtg√łrelser som fx asbestbekendtg√łrelsen, bekendtg√łrelsen om b√łrn og unges arbejde, st√łjbekendtg√łrelsen, bekendtg√łrelsen om anvendelse af tekniske hj√¶lpemidler og bekendtg√łrelsen om brug af personlige v√¶rnemidler.

Arbejdsgivere, ledere og ansatte skal f√łlge arbejdsmilj√łloven og bekendtg√łrelserne.

Det er strafbart ikke at f√łlge arbejdsmilj√łloven og bekendtg√łrelserne, og overtr√¶delser kan f√łre til b√łder eller f√¶ngsel.

EU direktiver

En meget stor del af de danske arbejdsmilj√łregler stammer fra EU. En lang r√¶kke direktiver om arbejdstid, b√łrns og unges arbejde, apv, gravide og ammende mv. er vedtaget i EU. Disse direktiver er implementeret – skrevet ind i dansk lovgivning.

Vi holder dig opdateret på de seneste ændringer i lovgivningen. Kontakt os på tlf. 26333665