Nye teknologier, der skal implementeres, fusioner af virksomheder og omstrukturering af afdelinger og arbejdsopgaver er forandringer, som er en del af den moderne verdens grundvilkår, og dermed også for de fleste menneskers arbejdsliv.

Forandringer kan bidrage med udvikling og skabe interessante nye muligheder, men samtidig kan forandringerne medfører mistrivsel og utryghed med stress og konflikter til følge. En måde at imødekomme udfordringerne med at implementere forandringer på arbejdspladsen er ved at:

  1. Forandringshastigheden ikke er for høj
  2. Forandringer har et acceptabelt og forståeligt formål (mening)
  3. Forandringer skal gennemføres på en retfærdig og ordentlig måde (indflydelse, forudsigelighed, social støtte, belønning.

Virksomheden eller institutionen skal således have en høj social kapital, der bygger på gensidig tillid, retfærdighed og samarbejdsevner.