Tag arbejdsmilj√łuddannelsen

‚Äď hos autoriseret udbyder

Hos Arbejdsmilj√łgruppen finder du lovpligtige arbejdsmilj√łkurser, som bliver afholdt i mange byer over hele landet.
Nogle kurser er på dansk, andre på engelsk Рnogle kræver, at du er tilstede fysisk, mens andre primært foregår online.

Find og tilmeld dig vores kurser herunder!

Arbejdsmilj√łuddannelse p√• engelsk

3-dags eller online kursus
(Fra) Kr.3650
 • arbejdsmilj√łkurser p√• engelsk
 • Vi tilbyder et 22 timers arbejdsmilj√łkursus i K√łbenhavn for udl√¶ndinge. Kurset opfylder kravene i den danske lovgivnings ¬ß9.

Læs mere

Online arbejdsmilj√łuddannelse

4 timers m√łde og selvstudie
Kr.3350
 • online arbejdsmilj√łkursus
 • Tag din arbejdsmilj√łuddannelse online. Et arbejdsmilj√łkursus med en 4 timers introduktionsdag¬† og resten foreg√•r p√• nettet.

Læs mere

Arbejdsmilj√łkoordinator

5-dagskursus
Kr.6.600
 • arbejdsmilj√łkoordinator kursus
 • Vi tilbyder det lovpligtige kursus for arbejdsmilj√łkoordinatorer. Tag arbejdsmilj√łuddannelsen p√• fem dage hos en certificeret udbyder.

Læs mere

Suppleringskurser for AMO

Brandbekæmpelse, ERFA-kurser og mere.
(Fra) Kr.2750
 • amo suppleringskurser
 • F√• opdateret din viden om arbejdsmilj√ł. Vi tilbyder supplerende arbejdsmilj√łkurser i fysisk samt psykisk arbejdsmilj√ł og kommunikation. Du f√•r v√¶rkt√łjer med hjem, som du kan bruge i dit arbejdsmilj√łarbejde.

Læs mere

Arbejdsmilj√łuddannelse

Find din by
Kr.4150
 • kurser i mange byer
 • Vi afholder hver m√•ned kurser i mange st√łrre, danske byer. Klik ind og find ud af, hvorn√•r vi n√¶ste gang kommer til en by i n√¶rheden af dig.

Læs mere

APV-unders√łgelser

En handlingsplan for trivsel og sundhed
(Fra) Kr.5.000
 • apv unders√łgelse
 • Har du brug for at f√• lavet en arbejdspladsvurdering (APV), der lever op til lovgivningens krav? F√• et tilbud hos os. Vi leverer l√łsninger udarbejdet i t√¶t samarbejde med dig.

Læs mere

Underviser rigtig god og har min klar anbefaling, også i andre sammenhænge

Et godt kursus som tager udgangspunkt i den daglige arbejdsgang og som man kan relatere til i hverdagen

Rigtig god variation i undervisning mht. opl√¶g, √łvelser, feedback og walk and talk

ÓÉ©

Arbejdsmilj√łuddannelsen ¬ß 9

¬ß9 kurset er et lovpligtigt arbejdsmilj√łkursus for arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter og arbejdsledere.

Kurset varer 22 timer og kan tages hos autoriserede udbydere, heriblandt Arbejdsmilj√łgruppen.

Du kan vælge at tage kurset online eller som tilstedeværelseskursus.

Sådan arbejder vi

P√• vores arbejdsmilj√łkursus tilpasses vores kurser til deltagerne. Vi tager udgangspunkt i dine erfaringer og i, hvad du i forvejen ved om arbejdsmilj√ł.

P√• arbejdsmilj√łkurset l√¶rer du at bruge arbejdsmilj√łreglerne p√• den virkelighed, der er i din virksomhed.

Vi arbejder med dig i rollen som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant og baner vejen for, at du f√•r succes og opbakning hos dine kollegaer.

R

Det kan du forvente

Du kan se frem til 22 timer p√• et (lovpligtigt) arbejdsmilj√łkursus med mange udfordringer og sjove, sociale oplevelser.

P√• arbejdsmilj√łkurset f√•r du viden om arbejdsmilj√łreglerne, og om hvordan du kan samarbejde for at skabe et bedre arbejdsmilj√ł. Disse erfaringer kan du bruge i din nye rolle i arbejdsmilj√łorganisationen.

Find vores arbejdsmilj√łkurser i K√łbenhavn, √Örhus, Odense og resten af landet her!

Bestil en APV-unders√łgelse

Arbejdsmilj√łgruppen tilbyder en grundig, elektronisk arbejdspladsvurdering (APV), der passer til pr√¶cis din virksomheds arbejdskultur og branche(r).

I kan lade os udforme en APV-unders√łgelse, eller I kan selv udv√¶lge de metoder og redskaber, som I √łnsker at anvende til at gennemf√łre APV‚Äôen.

Læs mere og bestil!

Vores kunder

Arbejdsmilj√łkursus kunde
Kunde Atea
Arbejdsmilj√łgruppens kunde hovedstadens bygningsentreprise
kunde fugmann

Hvad er en arbejdsmilj√łuddannelse?

Arbejdsmilj√łuddannelsen er rettet mod arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter og arbejdsledere, som har ansvaret for at varetage arbejdet i virksomhedens arbejdsmilj√łorganisation (AMO).

P√• uddannelsen opn√•r deltagerne viden om, hvad arbejdsmilj√łarbejdet omfatter, og hvilke krav de som medlemmer af arbejdsmilj√łorganisationen skal leve op til. Derudover f√•r de ogs√• undervisning i metoder og redskaber, som de kan bruge til at facilitere et sundt, sikkert og trygt arbejdsmilj√ł.

Deltagerne afslutter uddannelsen ved at gennemf√łre en praktisk og obligatorisk hjemmeopgave, som tager udgangspunkt i en virkelig problemstilling i den virksomhed, hvor de er ansat.

Arbejdsgiver har pligt til at s√łrge for, at medlemmerne af arbejdsmilj√łorganisationen f√•r stillet tid og midler til r√•dighed, s√• de kan gennemf√łre uddannelsen. Det er ogs√• arbejdsgivers pligt at tilbyde medlemmerne af arbejdsmilj√łorganisationen adgang til supplerende arbejdsmilj√łuddannelser, som er relevante for virksomheden.

 

Hvorn√•r skal virksomheden oprette en arbejdsmilj√łorganisation?

Virksomheden skal if√łlge arbejdsmilj√łloven oprette en arbejdsmilj√łorganisation, n√•r den har ti eller flere ansatte. Alle i virksomheden har ansvar for at bidrage til arbejdsmilj√łet, men n√•r der er ti eller flere ansatte, skal samarbejdet om arbejdsmilj√łet udf√łres af en arbejdsmilj√łorganisation.

Arbejdsmilj√łorganisationen best√•r af en eller flere valgte arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter og en eller flere arbejdsledere og har arbejdsgiveren eller en repr√¶sentant for denne som formand.

N√•r virksomheden har 35 ansatte eller derudover, skal virksomheden oprette en arbejdsmilj√łorganisation, som skal best√• af mindst en arbejdsmilj√łgruppe og et arbejdsmilj√łudvalg.

Arbejdsmilj√łgruppen best√•r af en valgt arbejdsmilj√łrepr√¶sentant og en udpeget arbejdsleder og har arbejdsgiveren som formand. Arbejdsmilj√łudvalget best√•r af en repr√¶sentant for arbejdsgiver samt repr√¶sentanter for medarbejdere og ledelsen.

 

Hvad er form√•let med en arbejdsmilj√łorganisation (AMO)?

Form√•let med en arbejdsmilj√łorganisation er at sikre et sikkert, sundt og trygt arbejdsmilj√ł for virksomhedens ansatte. Arbejdsmilj√łorganisationen skal systematisk arbejde med virksomhedens arbejdsmilj√ł, s√• medarbejderne f√•r de bedste vilk√•r for trivsel og sikkerhed p√• arbejdspladsen. Arbejdsmilj√łorganisationen arbejder b√•de med her-og-nu-problemer, som opst√•r i hverdagen, men organisationen arbejder ogs√• med den langsigtede forebyggelse af arbejdsmilj√łproblemer.

 

Hvilke opgaver varetager en arbejdsmilj√łorganisation?

Arbejdsmilj√łorganisationen l√łser mange opgaver. F.eks. er arbejdsmilj√łorganisationen med til at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), og organisationen deltager ogs√• i virksomhedens √•rlige arbejdsmilj√łdr√łftelse.

Det er ogs√• arbejdsmilj√łorganisationen, som s√łrger for at √•rsager til arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme (erhvervssygdomme) udredes og anmeldes til Arbejdstilsynet eller Arbejdsskadestyrelsen.

N√•r virksomheden skal k√łbe nye tekniske hj√¶lpemidler eller bygge om, skal arbejdsmilj√łorganisationen (AMO) ogs√• ind over. Ligeledes er det AMO, som har ansvaret for at sikre, at medarbejdere bliver opl√¶rt i brugen af hj√¶lpemidler og maskiner.

Arbejdsmilj√łorganisationen er ogs√• med til at bidrage til, at nyansatte bliver orienteret om virksomhedens arbejdsmilj√ł, herunder politikker inden for trivsel og psykisk sundhed. Derudover er det ogs√• AMO¬īs ansvar at svare p√• medarbejdernes sp√łrgsm√•l om arbejdsmilj√ł.

Slutteligt skal arbejdsmilj√łorganisationen holde sig opdateret om virksomhedens arbejdsmilj√ł, og det er ogs√• AMO, som oplyser arbejdspladsen om eventuelle bes√łg fra Arbejdstilsynet og om eventuelle p√•bud.

 

Hvad indeholder en arbejdsmilj√łuddannelse?

P√• uddannelsen tilegner deltagerne sig viden og kompetencer, som kvalificerer dem til at p√•virke arbejdsmilj√łet i positiv retning og til at l√łse arbejdsmilj√łproblemer. Deltagerne bliver introduceret for opgaver, som arbejdsmilj√łorganisationen l√łser, og for krav, de som medlemmer af AMO skal leve op til.

Deltagerne l√¶rer bl.a. om principper til at fremme samarbejde og om, hvordan man formidler og kommunikerer om arbejdsmilj√łarbejdet til b√•de ansatte og ledelsen. De l√¶rer ogs√•, hvilken rolle de kommer til at spille i det daglige og strategiske arbejdsmilj√łarbejde p√• virksomheden. Deltagerne f√•r desuden v√¶rkt√łjer til at planl√¶gge og gennemf√łre arbejdsmilj√łarbejde her og nu og p√• l√¶ngere sigt. Derudover l√¶rer deltagerne ogs√• om konkrete metoder til at forebygge arbejdsmilj√łproblemer p√• abejdspladsen, s√•som brug af tjekskemaer til at udpege potentielle problemer og brug af m√•linger og evalueringer til at vurdere arbejdsmilj√łet.

 

Hvor l√¶nge tager en arbejdsmilj√łuddannelse?

Det tager 22 timer at gennemf√łre arbejdsmilj√łuddannelsen. Uddannelsen gennemf√łres som et dagskursus med mindre medlemmerne af arbejdsmilj√łgruppen tager udddannelsen online, hvilket er muligt hos Arbejdsmilj√łgruppen. L√¶s mere om dette neden for.

Dagskurset bliver afviklet over tre sammenh√¶ngende dage, og undervisningen foreg√•r fra kl. 08.15-16.00. Kurset bliver gennemf√łrt i hold. I tilf√¶lde af at en deltager bliver n√łdt til at afbryde sit forl√łb, skal virksomheden kontakte Arbejdsmilj√łgruppen hurtigst muligt.

 

Hvorn√•r skal man tage arbejdsmilj√łuddannelsen?

Er du blevet valgt som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant af dine kolleger eller udpeget som arbejdsleder af din arbejdsgiver, ¬†skal du huske at gennemf√łre den obligatoriske arbejdsmilj√łuddannelse, inden der er g√•et tre m√•neder, efter du blev valgt eller udpeget.

 

Hvor foreg√•r arbejdsmilj√łuddannelsen?

Uddannelsen foreg√•r forskellige steder i landet, alt efter hvilken udbyder virksomheden v√¶lger. Vi afholder dog alle vores kurser i st√łrre byer, s√•som K√łbenhavn, Odense, Herning, S√łnderborg m.m.

F√• et overblik over Arbejdsmilj√łgruppens kurser, datoer og undervisningssteder i kursuskalenderen for 2018.

Vi tilbyder ogs√• arbejdsmilj√łuddannelsen som en netbaseret uddannelse. L√¶s mere om dette neden for.

 

Hvordan foreg√•r den netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse?

Onlineuddannelsen er ideel til virksomheder, som har behov for en fleksibel arbejdsmilj√łuddannelse.

Ligesom dagskurset tager den netbaserede uddannelse 22 timer. Onlinekurset er et blended learning-forl√łb. Det er et krav, at deltagerne m√łder fysisk op i 4 timer p√• introduktionsdagen. Derefter foreg√•r resten af forl√łbet online. Her er der afsat ca. 10 timer til online undervisninger og ca. 8 timer til at l√łse to praktiske opgaver, som tager udgangspunkt i deltagernes arbejdsplads. Opgaven kan l√łses alene eller i f√¶llesskab med kolleger fra samme virksomhed.

Du m√• maksimalt v√¶re 7 uger om at gennemf√łre onlinekurset, og kurset skal gennemf√łres p√• minimum tre uger. Du f√•r flere praktiske informationer om, hvordan onlineforl√łbet er tilrettelagt p√• introduktionsdagen.

 

Hvad er en supplerende arbejdsmilj√łuddannelse?

Udover den obligatoriske arbejdsmilj√łuddannelse tilbyder Arbejdsmilj√łgruppen ogs√• supplerende arbejdsmilj√łuddannelser. Disse uddannelser tager form som kortere kurser. Form√•let med disse supplerende arbejdsmilj√łkurser er at opdatere arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter og arbejdsledere med den nyeste praksis inden for arbejdsmil√łarbejde samt at styrke og udvikle deres kompetencer.

Relevante link: Lovpligtig arbejdsmilj√łuddannelse & arbejdsmilj√łkoordinator.