Rådgivning om indeklima

 

Hvad er indeklima?

Indeklima er fællesbetegnelsen for kombinationen af temperatur, luftkvalitet, fugtighed, lys og lydforhold. Vi bygger bygninger for at skærme mennesker og aktivitet, og et godt indeklima for at skabe komfort, sundhed og produktivitet – faktisk så meget at en forbedring af indeklimaet kan øge medarbejdernes produktivitet med op til 15% og reducere deres sygefravær med 50%.

  Indeklimamåler

  Pris fra 8500 kr. for en sensor. Indeklimamåleren samler alle indeklima-data, både de kvantitative og kvalitative. Med en intelligent algoritme tolker vi indeklimamålinger og oplevelser, og præsenterer dem på en måde, så det er nemt at finde problemet og gøre noget ved det.

   Indeklimamåling med brugerinddragelse

   Mennesker er forskellige og derfor er det vigtigt at forstå både de målte indeklimadata og brugernes oplevelse af indeklimaet. For selv om vi kan måle, at indeklimaet er inden for Dansk Standards normer, vil en negativ opfattelse stadig påvirke brugernes produktivitet negativt. Vi inddrager både kvantitative og kvalitative data i vores indeklimamåling, for bedst muligt at kunne analysere og optimere indeklimaet.

   Hvorfor skal man måle indeklimaet?

   Indeklimamåleren bruges til løbende dokumentation af indeklima og energiforbrug, som dialogværktøj og til fastholde en god indeklima- og energiadfærd.

   Optimeret balance mellem indeklima, energiforbrug og brugertilfredshed

   Intuitiv real-time datapræsentation

   Indeklimamonitorering efter dit behov

   Brugertilpassede alarmer og afrapportering

    Har du spørgsmål?