Arbejdstilsynet kan gennemføre samtaler uden chefen er der

Arbejdsgiverne protesterer. men regeringen står fast

Arbejdstilsynet kan i fremtiden gennemføre samtaler med de ansatte om psykisk arbejdsmiljø, uden at chefen kan forlange at være til stede. Regeringen vil ændre de hidtidige regler og give Arbejdstilsynet ret til at have samtaler med de ansatte selv om chefen ikke er til stede. Det sker til trods for at arbejdsmarkedets parter ikke har kunnet blive enige om en aftale. Hidtil har chefen kunnet forlange at deltage i tilsynets samtaler om psykisk arbejdsmiljø.

Med ændringerne skal Arbejdstilsynet kunne træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, oplyser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Derfor vil Arbejdstilsynet samtidig udarbejde en vejledning om, hvordan virksomheder kan forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Me too og mobning på Zentropa

Ændringerne sker bl.a. på baggrund af den seneste tids diskussion om mobning og seksuelle krænkelser som har spredt sig viralt under hashtagget Me too. på sociale medier fra oktober 2017 og som i Danmark især har koncentreret sig om forholdene på Zentropa. Her er Arbejdstilsynet i gang med undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø, og det kan i den forbindelse være relevant at bruge bestemmelsen om uovervågede samtaler uden chefens deltagelse.

Fakta om mobning:

Hvert år bliver ca. 12% af alle voksne danskere udsat for noget, de selv vil betegne som mobning Mobning er den vedvarende krænkelse af andre på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynets definition
Ifølge Arbejdstilsynet går grænsen ved, at ofret ikke er i stand til at forsvare sig effektivt:

“Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt.”

Definitionen fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om mobning, som her videregives i hovepunkter:

At-vejledningen oplyser om:

· Hvad mobning og seksuel chikane er

· Hvilke årsager der kan være til mobning og seksuel chikane

· Hvor udbredt mobning og seksuel chikane er

· Hvilke reaktioner der kan være på mobning og seksuel chikane

· Hvordan man kan forebygge mobning og seksuel chikane

· Hvad man kan gøre, hvis der opstår mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

· Hvor man kan søge rådgivning og hjælp til at forebygge og håndtere mobning og seksuel chikane.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksual chikane:

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane