Erfa-kursus for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere

Opdateringskursus for AMO

Formål

Få inspiration og ny viden om arbejdsmiljø. Du får de nyeste regler inden for arbejdsmiljø samt sparring og erfaringsudveksling med andre AMO’er om arbejdsmiljøarbejdet.

Læringsmål

  • At genopfriske din viden om arbejdsmiljø
  • At inspirere dig til at komme videre med arbejdsmiljøarbejdet

Temaer

  • Arbejdsmiljøloven, ergonomi, ulykkesforebyggelse og psykisk arbejdsmiljø.
  • Arbejdsmiljøgruppens problemløsningsmodel, som du kan benytte til at løse en arbejdsmiljøopgave hos din virksomhed eller institution.

Form

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg og praktiske opgaver, som du skal arbejde med. Opdateringskurset kan også tages som et online kursus.

Antal deltagere

Max. 15.

Kursusforløb

Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90 % af tiden.

Sted og tidspunkt

Hotel Scandic, Kettevej 4, 2630 Hvidovre.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

Pris

2750 kr. (excl. moms) inklusiv kursusmaterialer og forplejning.

Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100 %, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50 %, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0 %.

Tilmeldingsfrist

Ansøgere optages i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Tilmelding