Arbejdsmiljøorganisationens (AMO´s) opgaver

Arbejdsmiljøorganisationen er virksomhedens vigtigste redskab til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor skal arbejdsmiljøorganisation medvirke i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøorganisationen har flg. opgaver:

  • Medvirke til at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV)
  • Deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Medvirke til at årsager til arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme (erhvervssygdomme) bliver udredt og anmeldt til Arbejdstilsynet/Arbejdsskadestyrelsen
  • Rådgives  og høres, når virksomheden fx køber nye tekniske hjælpemidler eller bygger om
  • Medvirke til at sikre, at der gives oplæring i brugen af hjælpemidler og maskiner
  • Medvirke til at sikre, at alle nyansatte bliver orienteret om arbejdspladsens arbejdsmiljø, blandt andet diverse politikker inden for sundhed, mobning og stress.
  • Holde sig orienteret om arbejdsmiljøet, herunder har arbejdsmiljøorganisationen  krav på at blive orienteret om eventuelle besøg fra Arbejdstilsynet, og om der er blevet afgivet påbud.
  • Orientere og  besvare spørgsmål om arbejdsmiljø.