Sundsfremme på arbejdspladsen

Sundhed er mere end at være rask eller ikke at være syg – sundhed er fysisk og psykisk velbefindende.

Skal arbejdspladsen sørger for sundhedsfremme på arbejdspladsen?

Foråret kalder og mange virksomheder er så småt begyndt at tilmelde deres medarbejder til DHL-stafet og starte træningen. Sundhedsfremmende tiltag som DHL-stafet er nemlig mere og mere udbredt på de danske arbejdspladser. 

Samtidig er sundhed et vidt begreb, der opfattes forskelligt fra person til person. Derfor skal arbejdspladsen overveje de etiske aspekter ved, at den blander sig i medarbejdernes sundhed og livsstil, fx om sundhedsinitiativerne skal være frivillige, eller det skal være obligatorisk at deltage i de sundhedsfremmende indsatser. En anden overvejelse, som arbejdspladsen skal gøre sig, er, om der skal være kollektive indsatser, fx fælles fitness, eller om fitnesslokalet skal stilles til rådighed, så den enkelte kan tage imod tilbudet, hvis personen ønsker det.

Ikke alle har samme sundhedssituation, og et fokus på at optimere medarbejdernes sundhed kan være med til at skabe ulighed på arbejdspladsen. En faldgrube kan være, at sundhed bliver en del af at være en god medarbejder eller kollega, hvor den enkelte har ansvaret for at holde kroppen sund for fx at nedbringe antallet af sygedage eller for at kunne udføre arbejdsopgaverne mere effektivt.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen kan samtidig også være en stor gevinst for den enkelte medarbejder og arbejdspladsens sociale kapital, hvis initiativerne indføres i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne

Træningstip til DHL-stafetten

Er I en af de mange deltager til DHL-stafetten, så kan de her træningstid måske være en håndsrækning. 

Kilder

Arbejdsmiljørådet:

Sund i et godt arbejdsliv – inspirationskatalog om integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø

 Sundhedsstyrelsen: 

https://www.sst.dk/~/media/18DDC88AE81F46C7815E28218443B311.ashx 

Bang, Tine:

“Empowerment og sundhedsdiskurser – Mellem autonomi og kontrol”,2014  https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=810010-katalog%3A009110397 

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher