Regeringen stiller krav til arbejdsgiverne om forebyggelse af smitterisikoen fra vandrende arbejdstagere. Et af initiativerne er at Arbejdstilsynet fører skærpet tilsyn i bygge- og anlægsbranchen. Regeringen vil desuden anvende epidemiloven, som giver mulighed for at sende ansatte i selvisolation.     Regeringen har taget syv initiativer, der skal mindske risikoen for smitte fra arbejdstagere, der pendler mellem Danmark og andre lande.     Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:     – Vi pålægger nu alle arbejdsgivere at få styr på arbejdsmiljøet og undgå COVID-19 smitten udefra. Alle arbejdsgivere har et ansvar. Regeringen vil følge situationen tæt, og hvis der fx viser sig et behov for at tvinge karantæne igennem via lovgivning, vil regeringen tage en ny drøftelse med partierne.       Regeringen sætter ind med syv initiativer:           Det er virksomhedernes ansvar, at der er styr på arbejdsmiljøet, og der er taget de nødvendige foranstaltninger i relation til COVID-19. Mere kontrol kan sende flere i selvisolation. Arbejdstilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og om nødvendigt politiet vil være opmærksomme på at anvende reglerne, så denne mulighed udnyttes til fulde. Så snart det er praktisk/teknisk muligt, iværksættes en offensiv teststrategi fx ved grænserne. I første omgang prioriteres sundhedsfagligt personale fra udlandet, der arbejder i Danmark, så man undgår, at der overføres smitte til særligt sårbare grupper på fx danske plejehjem. Arbejdstilsynet vil føre skærpet tilsyn mod smitte fra Corona ude på arbejdspladserne. Her vejledes de mest relevante brancher, herunder særligt byggeriet. Arbejdstilsynet afgiver påbud, når nødvendigt. Der nedsættes en hurtigt arbejdende taskforce med deltagelse af arbejdsmarkedets parter med fokus på coronasmitte. Taskforcen skal meget hurtigt komme med anbefalinger for at hindre smitte i de konkrete brancher. Regeringen følger smittesituationen i pendlerregionerne tæt og er klar til at skride hurtigt ind, hvis den udvikler sig i negativ retning. Regeringen er klar til at lovgive, så der iværksættes et krav om 14-dages selvisolation for alle indrejsende uanset nationalitet, hvis virksomhederne ikke selv kan klare udfordringerne med corona. Læs mere om vores kursus Ny Corona og genåbning af arbejdsplads                               Vejledninger fra Arbejdstilsynet til brancher med vandrende arbejdstagere                             Arbejdstilsynet har udgivet en række vejledninger og anbefalinger til brancher med vandrende arbejdstagere (udenlandsk arbejdskraft). Læs mere om forebyggelse af smitterisiko i Bygge- og anlægsbranchen                             Arbejdstilsynet har desuden sammen med styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet vejledende informationsmaterialer til en række brancher bl.a. liberal serviceerhverv, som fx frisører, skoler og daginstitutioner, slagterier, vejgodstransport, det grønne område. Læs mere om forebyggelse af corona i disse brancher                            

LÆS MERE:                            

Corona – hvad er dit ansvar som arbejdsgiver?                            

Vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19                            

Få svar på spørgsmål om Coronavirus (COVID-19)                            

Få en oversigt over materialer og vejledninger om corona her                            

https://at.dk/regler/at-vejledninger/vurdering-arbejdsskadesager-covid-19/                                                    

Regeringen stiller krav til arbejdsgiverne om forebyggelse af smitterisikoen fra vandrende arbejdstagere. Et af initiativerne er at Arbejdstilsynet fører skærpet tilsyn i bygge- og anlægsbranchen. Regeringen vil desuden anvende epidemiloven, som giver mulighed for at sende ansatte i selvisolation.                             Regeringen har taget syv initiativer, der skal mindske risikoen for smitte fra arbejdstagere, der pendler mellem Danmark og andre lande.                             Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:         – Vi pålægger nu alle arbejdsgivere at få styr på arbejdsmiljøet og undgå COVID-19 smitten udefra. Alle arbejdsgivere har et ansvar. Regeringen vil følge situationen tæt, og hvis der fx viser sig et behov for at tvinge karantæne igennem via lovgivning, vil regeringen tage en ny drøftelse med partierne.         Regeringen sætter ind med syv initiativer:           Det er virksomhedernes ansvar, at der er styr på arbejdsmiljøet, og der er taget de nødvendige foranstaltninger i relation til COVID-19. Mere kontrol kan sende flere i selvisolation. Arbejdstilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og om nødvendigt politiet vil være opmærksomme på at anvende reglerne, så denne mulighed udnyttes til fulde. Så snart det er praktisk/teknisk muligt, iværksættes en offensiv teststrategi fx ved grænserne. I første omgang prioriteres sundhedsfagligt personale fra udlandet, der arbejder i Danmark, så man undgår, at der overføres smitte til særligt sårbare grupper på fx danske plejehjem. Arbejdstilsynet vil føre skærpet tilsyn mod smitte fra Corona ude på arbejdspladserne. Her vejledes de mest relevante brancher, herunder særligt byggeriet. Arbejdstilsynet afgiver påbud, når nødvendigt. Der nedsættes en hurtigt arbejdende taskforce med deltagelse af arbejdsmarkedets parter med fokus på coronasmitte. Taskforcen skal meget hurtigt komme med anbefalinger for at hindre smitte i de konkrete brancher. Regeringen følger smittesituationen i pendlerregionerne tæt og er klar til at skride hurtigt ind, hvis den udvikler sig i negativ retning. Regeringen er klar til at lovgive, så der iværksættes et krav om 14-dages selvisolation for alle indrejsende uanset nationalitet, hvis virksomhederne ikke selv kan klare udfordringerne med corona.             Vejledninger fra Arbejdstilsynet til brancher med vandrende arbejdstagere         Arbejdstilsynet har udgivet en række vejledninger og anbefalinger til brancher med vandrende arbejdstagere (udenlandsk arbejdskraft). Læs mere om forebyggelse af smitterisiko i Bygge- og anlægsbranchen             Arbejdstilsynet har desuden sammen med styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet vejledende informationsmaterialer til en række brancher bl.a. liberal serviceerhverv, som fx frisører, skoler og daginstitutioner, slagterier, vejgodstransport, det grønne område. Læs mere om forebyggelse af corona i disse brancher           https://at.dk/regler/at-vejledninger/vurdering-arbejdsskadesager-covid-19/