Rådgivning om fysisk arbejdsmiljø

Vi har mange års erfaring som rådgiver vedr. maskiner, kemi, forebyggelse af ulykker og ergonomiske forhold. Vi kan også komme med forslag til løsninger, som både kan forbedre arbejdsmiljøet og give økonomiske besparelser.

Maskiner

Har du udfordringer med indretning, brug eller reparation af maskiner? Så har vi eksperter der kan hjælpe dig på vej mod sikre løsninger. Her er et par eksempler på nogle opgaver vi har løst for vores mange tilfredse kunder:

Indretning af industrimaskine: Indretning af koger til levnedsmiddelindustrien, således man under brug af kogekarret, ikke kan komme i kontakt med indholdet.

Indretning af værn mod bevægelige robot-dele: Hegns-værn var opsat omkring en række af robotter, til betjening af sprøjtestøbemaskiner i plastindustrien. Imidlertid ønskede virksomheden rådgivning om, i hvilket omfang værnene kunne entres i forbindelse med manuel servicering af robotterne.

Kortlægning af ergonomi

Vi vurderer om virksomheden overholder Arbejdstilsynets krav til manuelle løft og bæring af byrder. Til formålet bruger vi en app, et tjekskema og en tjekliste. Vi tager ud på virksomheden og vurderer vægt sammenholdt med forskellige forværrende faktorer som fx frekvens, bæring, foroverbøjede stillinger etc. På en virksomhed i servicebranchen har vi givet alle produktionsenheder et ergonomisk tjek. Der var en del manuelle håndteringer af emner. Det enkelte emne var ikke altid et problem, men blev det, når man vurderer frekvensen af løft ved mængden af løft i timen, sammenholdt med varigheden af løftene i timer på en uge. Arbejdsmilljøgruppen hjalp virksomheden med at kortlægge løft på en række lokationer og kom med anbefalinger på løsninger. I dette tilfælde var det organisatoriske løsninger. Andre gange har det været tekniske løsninger.

PSS: Sikkerhed i byggeriet

Vi har stor erfaring i at udarbejde PSS både i projekteringsfasen og i byggefasen. Mange virksomheder vælger at springe risikovurderingen og arbejdsmiljøet over i projekteringsfasen, og det kan blive en meget dyr fornøjelse. For eksempel har vi oplevet virksomheder, der har undladt at tjekke bygningen for asbest og PCB. Vi rådgiver om korrekt risikovurdering hvor forhold som asbest og PCB kortlægges. Nogle af de opgaver vi har haft har været på bygherres egen foranledning, andre har været i forbindelse med rådgivningspåbud fra AT, hvor bygherre derefter har valgt os som autoriseret rådgiver på området. Læs mere om PSS

 

Audit på byggepladsrundering sikkerhedsrunderinger/ mønsterarbejdspladsen

Et eksempel fra tidligere sag, hvor hovedentreprenør og underentreprenør var uenige om metode og omfang af byggepladsens gennemgang. Efter at være blevet kontaktet af underentreprenør gennemgik vi pladsen med mønsterarbejdspladsen som metode, og fungerede derigennem som mægler for de to entreprenører.

Indretning af kontorer og andre lokaler

Opgaven har bestået i, at indrette nye kontor faciliteter for 160 medarbejdere i en eksisterende ejendom. Her var opgaven at vurdere om ejendommen kunne leve op til Bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, samt AT vejledningen om kontorinventar.  Vi rådgiver om indretning af kontorarbejdspladsen og andre arbejdspladser, arbejdsstillinger, krav til belysning, varme og kulde, indeklima mv.  Vi arrangerer også kurser og workshops på arbejdspladsenn om indretning af lokaler

Læs mere her: https://arbejdsmiljoegruppen.dk/kontorindretning/

Rådgivning om statisk elektricitet

Virksomheden havde problemer med statisk elektricitet, som fremkom når medarbejderne betjente især bestemte maskiner, men forekom også andre steder, som eksempelvis i den administrative del af virksomheden. Her blev der rådgivet om hvilken effekt temperatur og luftfugtighed har, friktion af stof mod stof, samt hvordan dette kan afhjælpes med almindelige husråd, samt mere tekniske løsninger.

Har du spørgsmål?