Henriette Mabeck er projektleder for en indsats, på en større offentlig virksomhed, der skal fremme kendskabet til egen arbejdsmiljørepræsentant. Hendes er svaret på en praktisk opgave for arbejdsmiljøuddannelsen.

En rundspørge gennem de sidste 6-8 måneder viser, at nye medarbejdere ikke har kendskab til deres arbejdsmiljørepræsentant (AMR), således at den formelle instruks omkring introduktion til arbejdsmiljø ikke fungerer i praksis.

Som nyvalgt AMR har jeg sat mig for at sikre, alle medarbejdere kender deres arbejdsmiljørepræsentant og det interne arbejdsmiljøarbejde i vores virksomhed, da dette er første skridt til, at arbejdsmiljøgruppen får kendskab til de problemer medarbejderne oplever i hverdagen.

Løsning er:

  • Arbejdsmiljørepræsentanten  hilser personligt på alle nye medarbejdere,
  • Der opsættes opslag centrale steder med navne og billeder på medarbejdere i arbejdsmiljøgruppen.

Vigtigt at kende sin arbejdsmiljørepræsentant 

Kendskab til arbejdsmiljørepræsentanten er en forudsætning for at medarbejdere kan rette henvendelse ved arbejdsmiljøproblemer. Da jeg selv startede å virksomheden for ca. et år siden, fik jeg ikke introduktion til, hvem der var arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

I forbindelse med et projekt, hvor jeg ønskede at interviewe AMR spurgte jeg forskellige medarbejdere, hvem jeg skulle kontakte. Det gik op for mig, at en stor del af medarbejderne ikke viste, hvem der var AMR.

Jeg har siden da spurgt nye og nyere medarbejdere fra forskellige afdelinger i virksomheden, hvem der er AMR. Disse eksplorative interview har afsløret et generelt manglende kendskab til AMR i virksomheden.

Alle skal kende deres arbejdsmiljørepræsentant.

Jeg har derfor sat mig for at sikre: at alle medarbejdere  ved, hvem der er deres arbejdsmiljørepræsentant. Jeg tog problemstillingen op i arbejdsmiljøgruppen. Ledelsesrepræsentanten mente, at der var en instruks i forbindelse med oplæring, hvor der står at lederen skal informere om AMR. Lederen måtte erkende, at praksis viser, at dette ikke sker i alle tilfælde, og at der er behov for en ny mere proaktiv tilgang.

Da det område jeg er AMR for, primært er kontorarbejde, er ergonomi og psykisk arbejdsmiljø nogle af de væsentligste risici.

Ergonomiproblemer er relativ let at identificere visuelt, men psykisk arbejdsmiljø er svært at identificere, uden medarbejderne gør opmærksom på udfordringer og problemer. Det er derfor særlig vigtigt, at medarbejdere indenfor kontoropgaver  har kendskab til AMR, så de kan kontakte AMR, hvis de oplever belastninger indenfor det psykiske arbejdsmiljø eksempelvis; Stor arbejdsmængde, tidspres eller høje følelsesmæssige belastninger.

Servicemedarbejdere der sidder i receptionen kan vold og trusler være noget der skaber utryghed. Valg af emne og løsningsforslag er sendt til høring i arbejdsmiljøorganisationen, som har godkendt dette.

REGLER

Følgende regler omhandler oplæring og arbejdsmiljøorganisationens opgave i forhold til instruktion: – Regler omkring oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet (AT-vejledning (https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn) – Arbejdsmiljølovens §16 https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven – Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1181, §18 stk. 2 punkt 7 https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed1181