Arbejdsmiljørepræsentanten

Henriette Mabeck er projektleder for en indsats, på en større offentlig virksomhed, der skal fremme kendskabet til egen arbejdsmiljørepræsentant.

Hvem er din arbejdsmiljørepræsentant?

Det spørgsmål har Henriette stillet sine kollegaer, og svaret var nedslående. Nedenfor kan du læse hendes bud på, hvordan kendskabet til arbejdsmiljørepræsentanten øges. Med hendes tilladelse gengives her en del af hendes svar på den praktiske opgave, som hun skrev som en del af hendes arbejdsmiljøuddannelse.

En rundspørge gennem de sidste 6-8 måneder viser, at nye medarbejdere ikke har kendskab til deres arbejdsmiljørepræsentant (AMR), således at den formelle instruks omkring introduktion til arbejdsmiljø ikke fungerer i praksis. Som nyvalgt AMR har Henriette Mabeck sat sig for at sikre, alle medarbejdere kender deres arbejdsmiljørepræsentant og det interne arbejdsmiljøarbejde i deres virksomhed, da hun mener, at dette er første skridt til, at arbejdsmiljøgruppen får kendskab til de problemer medarbejderne oplever i hverdagen.

Hendes forslag til løsninger er:

  •  Arbejdsmiljørepræsentanten  hilser personligt på alle nye medarbejdere,
  • Der opsættes opslag centrale steder med navne og billeder på medarbejdere i arbejdsmiljøgruppen.

Vigtigt at kende sin arbejdsmiljørepræsentant 

Kendskab til arbejdsmiljørepræsentanten er en forudsætning for at medarbejdere kan rette henvendelse ved arbejdsmiljøproblemer. Da Henriette selv startede på virksomheden for ca. et år siden, fik hun ikke introduktion til, hvem der var arbejdsmiljørepræsentant (AMR). I forbindelse med et projekt, hvor hun ønskede at interviewe AMR spurgte hun forskellige medarbejdere, hvem jeg skulle kontakte. Det gik op for hende, at en stor del af medarbejderne ikke viste, hvem der var AMR. Hun har siden da spurgt nye og nyere medarbejdere fra forskellige afdelinger i virksomheden, hvem der er AMR. Disse eksplorative interview har afsløret et generelt manglende kendskab til AMR i virksomheden.

Alle skal kende deres arbejdsmiljørepræsentant.

Henriette har derfor sat sig for at sikre: at alle medarbejdere  ved, hvem der er deres arbejdsmiljørepræsentant. Hun tog problemstillingen op i arbejdsmiljøgruppen. Ledelsesrepræsentanten mente, at der var en instruks i forbindelse med oplæring, hvor der står at lederen skal informere om AMR. Lederen måtte erkende, at praksis viser, at dette ikke sker i alle tilfælde, og at der er behov for en ny mere proaktiv tilgang. Da det område hun er AMR for, primært er kontorarbejde, er ergonomi og psykisk arbejdsmiljø nogle af de væsentligste risici. Ergonomiproblemer er relativ let at identificere visuelt, men psykisk arbejdsmiljø er svært at identificere, uden medarbejderne gør opmærksom på udfordringer og problemer. Det er derfor særlig vigtigt, at medarbejdere indenfor kontoropgaver  har kendskab til AMR, så de kan kontakte AMR, hvis de oplever belastninger indenfor det psykiske arbejdsmiljø eksempelvis; Stor arbejdsmængde, tidspres eller høje følelsesmæssige belastninger. Servicemedarbejdere der sidder i receptionen kan vold og trusler være noget der skaber utryghed. Valg af emne og løsningsforslag er sendt til høring i arbejdsmiljøorganisationen, som har godkendt dette.

Regler

Følgende regler omhandler oplæring og arbejdsmiljøorganisationens opgave i forhold til instruktion:

  • Regler omkring oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet (AT-vejledning (https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn)
  • Arbejdsmiljølovens §16 https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven – Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1181, §18 stk. 2 punkt 7
  • https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed1181

Relevante links til samme emne

Arbejds-miljø-organisationen

Hvor mange skal man være i en arbejdsmiljø-organisation? Hvem skal have et arbejdsmiljø-kursus? 

Læs mere

Arbejdsmiljø-repræsentanten

 Hvem kan være arbejdsmiljø-repræsentant (AMR) og hvad er AMR´s rolle?

 

Læs mere

 

Intro to Texturing

Starts: Februrary 6th

Aenean et facilisis justo, vitae lobortis augue. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes

View Details

Kontakt os

Har du nogen spørgsmål?