Arbejdsmiljøuddannelsen Slagelse

Netbaseret arbejdsmiljøuddannelse – Arbejdsmiljøuddannelsen online

Du kan tage den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på nettet, dvs. det meste af den. For du skal møde op i fire timer og sammen med de andre kursusdeltagere til en introduktion hvor du:

  • får et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet
  • får afdækket dine arbejdsmiljømæssige forudsætninger, som kan danne grundlag for en aktivitetsplan for uddannelsesforløbet
  • kan sætte din virksomheds arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
  • får kendskab til AMO’s opgaver både i egen virksomhed og ift. arbejdsmiljølovgivningen
  • får introduktion til at gennemføre den netbaserede undervisning.

Resten af uddannelsen foregår på internettet, hvor du løser et antal opgaver. Vi laver sammen med dig en aktivitetsplan og en tidsplan for forløbet. Deltageren skal løse de aftalte opgaver, der skal dreje sig om deltagerens egen arbejdsplads. Uddannelsen må højst strække sig over syv uger, men skal som minimum vare tre uger.

Efter kurset skal I tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Din arbejdsgiver skal  tilbyde dig en supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år.  I det første år skal du  havet tilbudt  2 dage og i hvert af de efterfølgende år 1½ dag. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden.

    Har du spørgsmål?