Den praktiske opgave

Her kan du læse om Arbejdsmiljøgruppens krav til den praktiske opgave, som er obligatorisk på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Den praktiske opgave udarbejdes efter afslutningen af de tre dages kursus, og er obligatorisk for at bestå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Du består opgaven ved at skrive minimum 1 normalside (2400 tegn med mellemrum) og  ved at besvare de 6 punkter:

  1. Find et emne, som din arbejdsplads har brug for, at der bliver taget fat på. Inddrag arbejdsmiljøorganisationen og læs jeres APV. Opgaveemnet skal være inden for enten det psykiske eller fysiske arbejdsmiljø som er blevet gennemgået i materialet (fx tunge løft eller håndtering af problemer med stress).
  2. Beskriv konsekvenser og årsager til problemet.
  3. Informationssøgning: Anvend en af de kilder, som du er blevet præsenteret for i løbet af kurset (fx Arbejdstilsynet (AT), Videnscenter for Arbejdsmiljø, BFA, NFA, OSHA) Hvad har du fundet ud af undervejs? Hvor har du søgt information/hjælp? Hvilke regler gælder for området?
  4. Vurdering af løsningsmuligheder: Hvilke muligheder er der? Hvilke konsekvenser har de på kort og på langt sigt.
  5. Valg og gennemførelse af løsninger: Giv en begrundelse for dit valg af løsning. 
  6. Evaluering og opfølgning: Hvordan og hvornår vil du evaluere indsatsen?

Du må gennemføre opgaven alene, sammen med andre fra uddannelsen eller med andre fra din arbejdsplads.

Estimeret tidsforbrug: 4-6 timer

Hvor afleverer du din opgave?

Den praktiske opgave skal sendes til Planorama. I får nærmere besked på kurset. 

Få yderligere inspiration her.

 

Har du spørgsmål?

Translate »