Arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Virksomheder i bygge og anlægsbranchen har ofte risikobaseret arbejde og der er derfor krav til at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation, når der er mere end 5 ansatte på et projekt. Der skal udpeges en arbejdsleder, som godt kan være tilknyttet flere byggepladser, og der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten skal gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget. I kan også vælge at sende arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen på en arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse. Den er også gyldig i forhold til at leve op til uddannelseskravene til AMO-medlemmerne. Læs mere 

Derefter skal arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse af arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen at deltage i 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse i deres første år de fungerer som medlemmer af AMO. Tilbuddet skal kunne dokumenteres. De supplerende uddannelser på i alt 2 dage skal være tilbudt og inden for de første 9 måneder og afsluttet inden for de første 12 måneder af perioden de er valgt til. Derefter skal arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter tilbydes 1 1/2 dags suppleringskursus.   Læs mere om suppleringskurser

Har du spørgsmål?