Kursus i ulykkesforebyggelse

Ulykkesforebyggelse

Kurset henvender sig til alle, der ønsker inspiration og viden til at nedsætte antallet af ulykker på deres virksomhed, bl.a. arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter.
For at nedsætte antallet af ulykker, er det ikke nok at sætte regler op for sikkerhed. Der skal også arbejdes systematisk med forebyggelse, og der skal skabes en god sikkerhedskultur.

 

På kurset, ser vi på:

  • Hvordan man minimerer risici forbundet med arbejdet.
  • Hvordan fører man tilsyn? Hvem skal gøre det? Hvordan formidles det?
  • Risikoskema
  • Hvad er farligt arbejde?

Inden ulykken

  • Hvad er en mønsterarbejdsplads inden for byggeriet?  Hvordan indretter vi den? Hvordan sikrer vi os at vi har fælles mål fra starten og at det bliver kommunikeret til alle
  • Sikkerhedsrundering som værktøj – hvordan kan vi udnytte observationer og registreringer til forbedringer her og nu? Hvordan kan vi indarbejde observationerne i APV´en?
  • Hvordan kan vi bruge nærved hændelser i forebyggelsen?

Efter ulykken

  • Ulykkestræet – vi bruger Arbejdstilsynets systematiske model til at analysere en ulykke.
  • Vi arbejder med en ulykke der er sket på virksomheden. Der vil være en kort præsentation af modellen og herefter er der gruppeopgave, hvor deltagerne arbejder med en ulykke fra egen virksomhed.
  • Vi afslutter kurset med en dialog om sikkerhed mellem deltagere fx vha. spil fx spillet ”Safe talk – game” eller dialogkort.

Ulykkes-

forebyggelse

Arbejdstilsynet tilbyder en række vejledninger og værktøjer til forebyggelse af arbejdsulykker og håndtering af nærved-ulykker, som kan være yderst nyttige for virksomheder af forskellig størrelse.

Her er nogle udvalgte vejledninger
og metoder:

Forebyggelse i store og mellemstore virksomheder

Dette fokusområde indeholder anbefalinger om at fjerne unødvendige risici gennem gode tekniske hjælpemidler, arbejdsgange og organisering af arbejdet. Det inkluderer også udvikling af en positiv holdning til sikkerhed og formulering af en operationel sikkerhedspolitik. Det understreges også, hvor vigtigt det er med klart ledelsesengagement og ressourcer til sikkerhedsarbejdet​​.

Forebyggelse i små virksomheder

Her anbefales det at fjerne risici gennem gode arbejdsgange og sikre handlinger. Desuden er det vigtigt med inddragelse af medarbejdere og kendskab til love, regler og brancherisici. Dette område fokuserer også på at sætte realistiske mål for sikkerheden og opnå et højt sikkerhedsniveau gennem et positivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere​​.

30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker

Dette værktøj omfatter metoder som målstyring, intern sikkerhedsdokumentation, anvendelse og vedligeholdelse af sikkerhedsdokumentation, samt en metode til sikkerhedsgennemgang kaldet ISOBAR. Disse metoder hjælper virksomheder med at sætte sikkerhed på dagsordenen, fastholde data og resultater relateret til sikkerhed og systematisk undersøge bagvedliggende årsager til uønskede hændelser​​.

Metode til analyse af arbejdsulykker

Arbejdstilsynet tilbyder også en detaljeret metode til analyse af arbejdsulykker. Denne metode hjælper med at afdække hændelsesforløbet før en ulykke, identificere samspillet mellem forskellige typer af svigt, og undersøge muligheder for gentagelse. Den indeholder også en guide og et dialogværktøj til læring af ulykker, hvilket gør det muligt for virksomheden at afdække årsagerne til en konkret ulykke​​.

Nærved ulykker

Nærved ulykker, ofte kendt som “close calls” eller “near misses”, er hændelser, hvor en potentielt skadelig situation undgås, ofte gennem ren held. Disse hændelser tilbyder værdifulde lektioner i arbejdsmiljøet, idet de giver indsigt i potentielle risici, der kan føre til alvorlige ulykker, hvis de ikke håndteres korrekt.

Arbejdsulykker

Er du i tvivl om, hvornår en ulykke er en arbejdsulykke?
Arbejdstilsynet definerer en arbejdsulykke som en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse på arbejdet, som medfører personskade.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde

Systematisk arbejdsmiljøarbejde skaber tilfredse medarbejdere

Systematisk arbejdsmiljø er en tilgang, hvor arbejdsmiljøet i en virksomhed håndteres på en planlagt og struktureret måde.

Har du spørgsmål?