Arbejdsstedets indretning

En af hjørnestenene i arbejdsmiljøloven er bekendtgørelserne om faste og skiftende arbejdsstedets indretning.

AT vejledning om arbejdsstedets indretning og inventar

 

Når I skal indrette arbejdspladsen er der en række ergonomiske forhold som I skal være opmærksomme på:

Arbejdsstedets indretning og inventar 

 

Faste arbejdssteders indretning

Hvis du arbejder det samme sted eller steder, så skal du orientere dig i: bekendtgørelsen for faste arbejdsstedet

At-vejledningen for faste arbejdsstedet

illustration

Skiftende arbejdssteders indretning

Hvis du har arbejde forskellige steder fx fordi ud er udkørende sælger, arbejder på forskellige byggeprojekter , arbejder med omsorg i borgers hjem o.lign. så skal du orientere dig i bekendtgørelsen og at-vejledningen for skiftende arbejdsteder.

F.A.Q.

Hvordan indretter I arbejdspladsen hensigtmæssigt?

Arbejdspladsen skal indrettes, så den giver medarbejderne et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og det er op til arbejdsgiver sikre at arbejdspladsen lever op til gældende regler. Arbejdsstedet skal: være så rummelig, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt være så rummelig, at medarbejderne kan udføre alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, med sikre og forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser. Arbejdspladsens indretning og inventar kan også have betydning for, om kravene i andre bekendtgørelser overholdes, fx bekendtgørelse om arbejdets udførelse og om manuel håndtering m.v.

Har du spørgsmål?