Anmeldelse af arbejdsskader

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsbetinget ulykke, der medfører en dags sygefravær eller mere. Ulykken anmeldes til:

  • Arbejdstilsynet/Arbejdsskadestyrelsen
  • Virksomhedens interne statistik

Anmeldelse skal ske inden 9 dage via EASY. Der er kun elektronisk anmeldelse via EASY. 

Hvis en ansat ønsker at anmelde en arbejdsskade, skal det gøres via skema der kan rekvireres fra arbejdsskadestyrelsen på www.ask.dk

Hvis du vil rejse en erstatningssag er det vigtig at du sikrer dig at arbejdsulykken er anmeldt til din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Fald i arbejdsulykker

Der er sket et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker de seneste år. I 2014 blev der anmeldt 40.674 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og det betyder, at arbejdsulykker, efter en stigning fra 2009 til 2010,  erfaldet med 8 pct. siden 2010.  Antallet af dødulykker er også faldet markant. Her er der sket en halvering i antallet siden 90´erne.  I 2014 blev der anmeldt 37 dødsulykker.
livet. 2013 og 2014 er dermed de år med det laveste antal dødsulykker i hele perioden 2009-2014, og
det er under halvdelen af niveauet i slutningen af 1990’erne.

Stigning i erhvervssygdomme

Antallet af anmeldte erhvervssygdomme varierer fra år til år. I 2014 blev der anmeldt 21.700 erhervssygdomme til Arbejdstilsynet. De fleste (ca.90 pct.) er anmeldt af læger. Der er generelt en stigning i antallet af anmeldte tilfælde fra 2011 til 2014. Der anmeldes flest skader på bevægeapparatet, men der anmeldes også mange

 

Læs mere