Skærpet tilsyn med metro og supersygehuse

Regeringen og Dansk folkeparti er enige om at der skal være øget kontrol med arbejdsmiljøet ved større  byggeprojekter. Det betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet vil  føre skærpet tilsyn med metrobyggeriet i København, indtil det står færdigt, og  med bygningen af de nye supersygehuse,  I alt skal der bygges seks nye supersygehuse i Aalborg, Gødstrup, Aarhus, Odense, Køge og Hillerød.
Byggerierne ventes færdige mellem 2019 og 2021.

Det er også besluttet, at der skal udstedes tvangsbøder til udenlandske virksomheder, der systematisk overtræder reglerne om at anmelde oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen glæder sig over aftalen:

”Det er afgørende for det danske samfunds vækst og velstand, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Det er udenlandske virksomheder og ansatte med til at sikre – men det skal selvfølgelig foregå på lovlige og ordentlige vilkår. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med finanslovsaftalen netop er blevet enige om at fortsætte den forstærkede indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet.”
 
”Der skal være fair og lige konkurrence på det danske arbejdsmarked. De fleste virksomheder overholder heldigvis reglerne, men der vil desværre også altid være nogle, der forsøger at snyde i skat, og hvor de ansatte ikke får de rettigheder, de har krav på – og det skal der slås hårdt ned på.” 
 
”Vi har afsat knap 277 millioner kroner til indsatsen de næste to år. Hvordan indsatsen derefter skal skrues sammen skal ses i sammenhæng med resten af Arbejdstilsynets tilsynsindsats og organisering, som ekspertudvalget om arbejdsmiljø lige nu er ved at se på. Når regeringen har modtaget udvalgets anbefalinger, vil vi drøfte den fremtidige bevilling med partierne i arbejdsmiljøforligskredsen.”