Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Vi er autoriseret inden for det psykosociale arbejdsområde af Arbejdstilsynet

 

Enkelt ydelser

Trivselspakken 19.950 kr.

 • Kombineret psykisk APV og
  trivselsmåling herunder
  statistisk opgørelse af undersøgelsesresultater, 
  rapport og handlingsplan
 • Trivselspolitik
r

Psykisk beredskabspakken 9900 kr.

 • Rådgivningsmøde om krise og traumehåndtering (3 timer)
 • Psykisk beredskabsplan 

Interventionspakke* Fra 17.950 kr.

 • Gruppeinterventioner i forbindelse med krænkelsessager og påbudssager fra Arbejdstilsynet herunder mobning og seksual chikane og mistrivsel (fra 6 timer)
 • Mobbepolitik /krænkelsespolitik

*Prisen afhænger af antal deltager i interventionen, forløbets varighed og ønsker i forhold til udarbejdelsen af en politik.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vores fremgangsmåde

Vores fremgangsmåde vil blive tilrettelagt i samarbejde med jer og hvilke behov I har. Vores fremgangsmåde ser typisk således ud:

 • Indledende møder med ledelse og arbejdsmiljøorganisationen 
 • Gennemgang af virksomhedens egne skriftlige materialer, fx arbejdspladsvurdering.  
 • Samtaler med ansatte og ledelse
 • Fokusgruppemøder
 • Strategisk planlægning
 • Afrapportering 
 • Anbefalinger og handleplan step-by-step eventuelt beredskabsplan
 • Opfølgning og vedligeholdelse i samarbejde med jer
  Problemer vi kan hjælpe med

  Vi kan hjælpe dig og virksomheden med at udarbejde en plan og strategi, så I på jeres virksomhed kan arbejde konstruktivt og sikkert med det psykiske arbejdsmiljø. Vi vil meget gerne imødekomme jeres behov, og I kan nedenfor se hvilke områder vi blandt andet arbejder med.

  • For lave eller for høje krav til medarbejderne
  • Dårlig kommunikation og tone på arbejdspladsen
  • Stor arbejdsbyrde og tidspres  
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, fx patienter, klienter eller kunder 
  • Uklare eller modsatrettede krav i arbejdet 
  • Manglende indflydelse på eget arbejde – et servicetjek på jeres arbejdsgange 
  • Optimering af kollegial eller ledelsesmæssig støtte og feedback 
  • Fysisk eller psykisk vold – mobning og chikane 
  • Tragiske og traumatiske hændelser i arbejdet 
  • Skifteholdsarbejde eller arbejde på forskudte arbejdstider

  F.A.Q. om psykisk arbejdsmiljø

  Hvad kan føre til en påbudssag og hvordan behandles den?

  I kan få påbud med frist, når der konstateres en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko i det psykiske arbejdsmiljø på jeres virksomhed eller i jeres organisation. Arbejdstilsynet giver typisk påbud indenfor følgende risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø: 

  • Stor arbejdsbyrde og tidspres 
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet 
  • Uklare eller modsatrettede krav i arbejdet 
  • Fysisk eller psykisk vold 
  • Krænkende handlinger, herunder mobning eller seksuel chikane 

  Indberetning om mobning eller seksuel chikane udløser altid påbud, og vi kan som autoriseret rådgiver på det psykosociale område både bistå med rådgivning og gode råd i forhold til processen, og hvad der skal til for at ophæve påbudet. Vi vejleder jer omkring hvad I skal gøre, så I ikke står alene med det tunge ansvar. 

  Er det et krav at virksomheder kortlægger og håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø?

  Det er et krav at virksomheder sørger for at det psykosociale arbejdsmiljø ikke er sundhedsskadeligt. 

   Book et gratis møde

   Translate »