Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Vi er autoriseret inden for det psykosociale arbejdsområde af Arbejdstilsynet

 

F.A.Q. om psykisk arbejdsmiljø

Hvad kan føre til en påbudssag og hvordan behandles den?

I kan få påbud med frist, når der konstateres en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko i det psykiske arbejdsmiljø på jeres virksomhed eller i jeres organisation. Arbejdstilsynet giver typisk påbud indenfor følgende risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø: 

 • Stor arbejdsbyrde og tidspres 
 • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet 
 • Uklare eller modsatrettede krav i arbejdet 
 • Fysisk eller psykisk vold 
 • Krænkende handlinger, herunder mobning eller seksuel chikane 

  Indberetning om mobning eller seksuel chikane udløser altid påbud, og vi kan som autoriseret rådgiver på det psykosociale område både bistå med rådgivning og gode råd i forhold til processen, og hvad der skal til for at ophæve påbudet. Vi vejleder jer omkring hvad I skal gøre, så I ikke står alene med det tunge ansvar. 

  Er det et krav at virksomheder kortlægger og håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø?

  Det er et krav at virksomheder sørger for at det psykosociale arbejdsmiljø ikke er sundhedsskadeligt. 

   

   

   Book et gratis møde