Rådgivning: psykisk arbejdsmiljø

Har jeres virksomhed styr på jeres psykiske arbejdsmiljø ?

Mange kan se værdien i at få en rådgiver med på banen. Uden en god og sund trivsel kan det både være svært at holde på medarbejderne og at få en god bundlinje for et sundt arbejdsmiljø.  

Der er mange gode grunde til at mange virksomheder bruger Arbejdsmiljøgruppen til at optimere deres trivsel. En af grundene er, at vi er certificeret af Arbejdstilsynet, hvilket betyder, at du får en sikker og kyndig rådgivning indenfor det psykosociale arbejdsmiljøområde.  

Vi har ligeledes mere end 10 års erfaring i at rådgive og facilitere processer inden for det psykiske arbejdsmiljø. Derudover kan du undgå at få BUD på grund af overtrædelser af reglerne om forebyggelse af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. 

  

De områder vi især kan hjælpe jer med er 

Vi vil gerne give dig/jer lidt god information om hvilke områder I kan anvende vores rådgivning  

Vi kan hjælpe dig og virksomheden med at udarbejde en plan og strategi, så I på jeres virksomhed kan arbejde konstruktivt og sikkert med det psykiske arbejdsmiljø. Vi vil meget gerne imødekomme jeres behov, og I kan nedenfor se hvilke områder vi blandt andet arbejder med.

 • For lave eller for høje krav til medarbejderne
 • Dårlig kommunikation og tone på arbejdspladsen
 • Stor arbejdsbyrde og tidspres  
 • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, fx patienter, klienter eller kunder 
 • Uklare eller modsatrettede krav i arbejdet 
 • Manglende indflydelse på eget arbejde – et servicetjek på jeres arbejdsgange 
 • Optimering af kollegial eller ledelsesmæssig støtte og feedback 
 • Fysisk eller psykisk vold – mobning og chikane 
 • Tragiske og traumatiske hændelser i arbejdet 
 • Skifteholdsarbejde eller arbejde på forskudte arbejdstider 

Hvad er fremgangsmåden ved rådgivning om psykisk arbejdsmiljø? 

Hvilken fremgangsmåde benytter vi når vi hjælper jer med en rådgivning i det psykiske arbejdsmiljø? Vores fremgangsmåde vil blive tilrettelagt i samarbejde med jer og hvilke behov I har. Vores fremgangsmåde ser typisk således ud:

 • Indledende møder med ledelse og arbejdsmiljøorganisationen 
 • Gennemgang af virksomhedens egne skriftlige materialer, fx arbejdspladsvurdering.  
 • Samtaler med ansatte og ledelse 
 • Strategisk planlægning 
 • Afrapportering 
 • Anbefalinger og handleplan step-by-step eventuelt beredskabsplan
 • Opfølgning og vedligeholdelse i samarbejde med jer 

Hvad sker der hvis I har fået et påbud fra Arbejdstilsynet?  

I kan få påbud med frist, når der konstateres en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko i det psykiske arbejdsmiljø på jeres virksomhed eller i jeres organisation. Arbejdstilsynet giver typisk påbud indenfor følgende risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø: 

 • Stor arbejdsbyrde og tidspres 
 • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet 
 • Uklare eller modsatrettede krav i arbejdet 
 • Fysisk eller psykisk vold 
 • Krænkende handlinger, herunder mobning eller seksuel chikane 

Indberetning om mobning eller seksuel chikane udløser altid påbud, og vi kan som autoriseret rådgiver på det psykosociale område både bistå med rådgivning og gode råd i forhold til processen, og hvad der skal til for at ophæve påbudet. Vi vejleder jer omkring hvad I skal gøre, så I ikke står alene med det tunge ansvar. 

 

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Kontakt os

[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]