Whistleblowerordningen, mobning og seksuel chikane

3 timers suppleringskursus

Kurset giver en indføring i, hvilke krav, der er til etableringen af whistleblowerordningen, og hvordan den i praksis skal anvendes til bl.a. sexchikane-sager.

Det er nemlig blevet krav, at alle danske virksomheder på over 50 ansatte skal have en whistleblowerordning.

Hvis I har mere end 250 ansatte i jeres virksomhed, skulle ordningen implementeres inden d. 17. december 2021, og hvis I har 50-250 ansatte, skal ordningen implementeres inden d. 17. december 2023. 

For to år siden blev et direktiv i EU-parlamentet nemlig vedtaget, og to år efter er det blevet en del af dansk lovgivning: alle virksomheder skal have en helt konkret kanal, så såkaldte ”whistleblowers” helt anonymt kan indrapportere, hvis
der  er problemer eller ulovligheder i virksomheden. 

Ordningen er et krav, men det er også en oplagt mulighed for at sikre jeres virksomhed mod problemer som blandt andet mobning og sexchikane. På denne måde kan medarbejdere, der oplever krænkelser eller er vidner til evt. krænkelser, rapportere hændelserne internt til virksomheden eller til Datatilsynet – helt anonymt. 

Formål

Formålet med kurset  er at oplyse virksomhedsejere, ledere og medarbejdere om vigtigheden af en velfungerende whistleblower-ordning inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. 

Kurset vil  skabe bevidsthed om whistleblower-ordningens betydning for at identificere og håndtere krænkende handlinger, sikre en sund arbejdskultur og beskytte medarbejderes rettigheder.

 

Hvad tager vi med fra kurset?

Deltagerne i Arbejdsmiljøgruppen Aps’ kursus om Whistleblower-ordningen vil opnå følgende udbytte:

Forståelse for Whistleblower-ordningens betydning: Deltagerne vil få en dybdegående forståelse af, hvordan en velfungerende whistleblower-ordning er afgørende for at opdage og håndtere krænkende handlinger, herunder mobning, chikane, diskrimination og andre overtrædelser af sundheds- og sikkerhedsstandarder.

Kendskab til etiske retningslinjer:

Kurset vil præsentere deltagerne for etiske retningslinjer og etik i rapporteringsprocessen. Dette vil hjælpe medarbejdere med at identificere potentielt skadelige handlinger og forstå, hvordan man korrekt og fortroligt rapporterer dem.

Implementering af effektive rapporteringsmekanismer:

Virksomheder vil lære, hvordan de skal etablere pålidelige og tilgængelige rapporteringskanaler, der giver medarbejderne mulighed for at indberette krænkelser uden frygt for repressalier.

 

Kendskab til lovgivningens krav 

Kurset vil fokusere på, hvordan en velfungerende whistleblower-ordning kan hjælpe virksomheder med at overholde lovgivningen inden for sundhed og sikkerhed, hvilket kan reducere risikoen for juridiske problemer og negativ omtale.

Få styrket  jeres arbejdskultur

Ved at implementere en effektiv whistleblower-ordning kan virksomheder fremme en åben, retfærdig og ansvarlig arbejdskultur, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at rapportere potentielt skadelige handlinger.

Øget tillid og medarbejderengagement: Når medarbejderne er klar over, at deres bekymringer tages alvorligt og behandles fortroligt, vil tilliden til ledelsen og engagementet på arbejdspladsen styrkes.

Arbejdsmiljøgruppen Aps’ kursus om Whistleblower-ordningen give virksomheder de nødvendige værktøjer til at etablere og vedligeholde en effektiv whistleblower-ordning, der beskytter medarbejdernes helbred og sikkerhed, fremmer en etisk arbejdskultur og bidrager til en vellykket og ansvarlig virksomhedsdrift.

Nogle af de spørgsmål vores kursus besvarer

  • Hvad mobning og seksuel chikane er
  • Hvilke årsager der kan være til mobning og seksuel chikane
  • Hvor udbredt mobning og seksuel chikane er
  • Hvilke reaktioner der kan være på mobning og seksuel chikane
  • Hvordan man kan forebygge mobning og seksuel chikane
  • Hvad man kan gøre, hvis der opstår mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen
  • Hvor man kan søge rådgivning og hjælp til at forebygge og håndtere mobning og seksuel chikane.
  • Hvad er en whistleblowerordning og hvilke krav er der til den?
  • Hvad kan man bruge en whistleblowerordning til i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet?

På kurset vil der desuden være mulighed for at arbejde med, hvor grænsen går, når det kommer til at vurdere, hvornår der er tale om krænkende handlinger.

Bestil et tilbud