Øget kontrol med udenlandske virksomheder

Regeringen og Dansk Folkeparti har med finansloven for 2018 derfor besluttet at fortsætte den forstærkede indsats for bl.a. udenlandske virksomheder. Til formålet er der afsat i alt 276,7 mio. kroner i 2018 og 2019.

Indsatsen udføres af Arbejdstilsynet, SKAT og politiet og indebærer målrettet kontrol med brancher, hvor der sker brud på arbejdsmiljøregler og hvor der kan figurere sort arbejde fx i byggeriet og landbrug og gartneri

Aftalen indeholder følgende initiativer:

• Videreførelse af den fælles myndighedsindsats
• Skærpet tilsyn ved større infrastrukturprojekter
• Tvangsbøder ved vedvarende nægtelse af anmeldelse i RUT
• Politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet
• Parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser
• Systematisk vidensopsamling
• EU-indsats for at hindre misbrug af regler på transportområdet
• Bøderne forhøjes overfor arbejdsgivere, der ansætter ulovlig arbejdskraft, når der foreligger skærpende omstændigheder.

Regeringen og forligspartnerne begrunder de nye initiativer med at de ønsker en fair og lige konkurrence på det danske arbejdsmarked.
“Det er vigtigt, at der er en fair og lige konkurrence på det danske arbejdsmarked. Vi skal konkurrere
på kvalifikationer og ikke omgå de fælles spilleregler for det danske arbejdsmarked”, hedder det i finansloven .