Hvad er en APV?

Alle arbejdspladser skal lave APV. Her kan du læse om, hvem der skal lave en APV, og hvor ofte I skal lave den.

Arbejdspladsvurdering (APV)

En arbejdspladsvurdering (APV) er en gennemgang af jeres arbejdsplads, der skal kortlægge arbejdsmiljøproblemer. Som en del af APV’en skal I ud fra de arbejdsmiljøproblemer, som I har identificeret, foretage en prioritering og herefter udarbejde en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt arbejdsmiljøproblem.

APV’en er lovpligtig og skal udarbejdes af alle arbejdspladser, der har ansatte. 

APV´en skal udarbejdes skriftligt og kan opbevares både i papir- og elektronisk format. Den skal blot være tilgængelig for alle medarbejdere og ledelse, så alle kan se om, der bliver fuldt op på de arbejdsmiljøproblemer, der er blevet kortlagt ved APV undersøgelsen. De ansatte og arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele processen, og APV’en skal derfor underskrives af både arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdslederen og arbejdsmiljøudvalget. Hvis virksomheden har et arbejdsmiljøudvalg skal den sendes til godkendelse.

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg kan de bede om at se APV´en, for at kontrollere at den lever op til kravene. det vil sige at APV´en er:

  • tilgængelig for alle på arbejdspladsen.
  • APV´en skal fornyes minimum hvert 3. år, men ofte konstateres arbejdsmiljøproblemerne løbende og tilføjes til APV´en ligesom arbejdsmiljøproblemerne løses løbende.

  • godkendt af arbejdsmiljøorganisationen
  • består af de 5 analysedele som Arbejdstilsynet beskriver som en del af APV-processen. 

APV-processen

  1. En kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen. Hvor er der problemer? Hvem rammer de?
  2. En vurdering eller analyse af de problemer, som bliver opdaget. Hvad er det helt præcist, der er galt – og hvor alvorligt er problemet.
  3. En handlingsplan for arbejdsmiljøet, hvor opgaverne er prioriteret. Hvad er vigtigst at gøre hér og nu og hvad kan vente til de alvorligste problemer er løst?
  4. En plan for, hvordan der skal følges op. Hvordan skal problemerne løses? Får vi gjort, hvad vi aftaler? Og har det virket? Er problemet løst?
  5. En kortlægning af virksomhedens sygefravær. Er der forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til fraværet?

Formålet med APV´en er at identificere arbejdsmiljøproblemer fra defekte kontorstole, belysningsproblemer og manglende hjælpemidler til arbejdsmiljøproblemer der kræver større investeringer for eksempel ventilationsanlæg eller kemikalieopbevaring, hvor der er brug for rådgivning fra eksperter. 

Arbejdsgiver har pligt til at sørge for at APV-processen bliver gennemført, derfor er det også vigtigt at arbejdsmiløorganisationens medlemmer giver arbejdsgiver og et eventuelt arbejdsmiljøudvalg besked, hvis der er arbejdsmiljøproblemer, som kræver ledelsens involvering. Arbejdsmiljøudvalget og arbejdsgiver kan vælge at uddelegere nogle af opgaverne som er relateret til løsningen af arbejdsmiljøproblemerne i APV´en.  

 

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher

Kontakt os

Har du spørgsmål så skriv til os.